Verdens miljødag 2021: Restaurering av natur

Restaurering av natur
Over hele verden trues natur og økosystemer av menneskelig aktivitet. Derfor vil FN framover rette søkelyset mot behovet for å restaurere natur. Verdens miljødag 5. juni markerer starten på satsingen.
Tekst

Økosystemene (naturen) gir oss alt vi trenger for å leve: Mat, frisk luft, rent vann, ressurser til å lage alt vi behøver og ikke minst gir den oss fantastiske opplevelser. Jo sunnere økosystemer, jo bedre liv for alle.

Noen eksempler på at økosystemene er viktige

 • Halvparten av verdens GDP (brutto nasjonalprodukt) avhenger av natur. Hver dollar brukt på restaurering skaper opp til 30 dollar i økonomiske gevinster
 • Skogene skaffer drikkevann til 30 % av verdens største byer, og nesten 70 % av alle pattedyr bor i dem
 • Minst 2 milliarder mennesker er helt avhengige av jordbrukssektoren, særlig gjelder dette fattige som bor på landsbygda
 • Myrområder lagrer nesten 30 % av alt karbon som er i jorda
 • Gate-trær gir mellom 0,5-2 grader lavere temperatur når sommeren er på sitt varmeste, dette nyter minst 68 millioner mennesker godt av
  (Kilde)

Dessverre tar vi ikke så godt vare på naturen vi har rundt oss. Over hele kloden – både til lands og til havs ­– truer menneskelig aktivitet naturens evne til å opprettholde seg selv ­­– og oss. Naturpanelets rapport (2019) viste at 50 prosent av økosystemene på jorda har blitt ødelagt de siste 50 årene.

Ved å restaurere natur oppnår vi:

 • Restaurering av natur kan gi oss 30 % av den reduksjonen av klimagassutslipp vi trenger for å holde oppvarmingen av kloden under 2 grader
 • Å restaurere 15 % av land som nå brukes til noe annet, kan motvirke 60 % av de artsutryddelsene vi ser tegn til
 • Restaurering av økosystemer bidrar til alle FNs bærekraftsmål, inkludert bekjempelse av fattigdom og sult

FNs tiår for restaurering av natur

Dette er bakgrunnen for at Verdens miljødag 2021 handler om å restaurere natur. Verdens miljødag markerer også starten på FNs tiår for restaurering av natur: UN decade of Ecosystem Restoration (2021-2030).

 

 

Du kan også hjelpe til! Her er noen tips:

 • Rydd plast og annet søppel du finner ute
 • Ha litt villniss i hagen
 • Spis bærekraftig produserte matvarer i sesong
 • Redusér forbruket ditt. Reuse – recycle – refuse.
 • Velg miljømerkede produkter som tar hensyn til naturen når du først skal ha noe.