Skadelige kjemikalier du unngår i et svanemerket bygg

Skadelige kjemikalier du unngår i et svanemerket bygg
Sunt inneklima henger nøye sammen med hva slags kjemikalier som er brukt i bygget. For å sikre at svanemerkede boliger, barnehager og skoler er gode å være i, stiller Svanemerket svært strenge krav til hvilke kjemikalier som kan brukes.
Tekst

Svanemerket stiller krav til alle deler av et bygg, men kjemikaliekravene er særlig ambisiøse. Kravene regulerer innholdet av kjemikalier i både byggematerialene og byggeprosessen strengt. Kravene tar hansyn til både helse og miljø.

Svensk undersøkelse: Bedre inneklima i svanemerkede barnehager

Eksempler på skadelige kjemikalier Svanemerket forbyr eller regulerer strengt:

Disse stoffene er ikke nødvendigvis helt forbudt, men så strengt regulert at du bare vil finne minimale mengder av dem i det ferdige bygget.

 • Bromerte flammehemmere
  Brukes til: Isolasjon, bygningsplater
  Problem fordi: Hormonforstyrrende, kan gi leverskader, akutt giftig for vannlevende organismer.
 • Ftalater
  Brukes til: Gulvbelegg og annen my plast/PVC
  Problem fordi: Miljøskadelig, skader livet i vann, skader forplantningsevnen, kan gi fosterskader.
 • Bisfenol A, S, F
  Brukes til: Lim, fugemasse
  Problem fordi: Hormonforstyrrende, kan skade nervesystemet og evnen til å få barn.
 • Perfluorerte stoffer (PFOS, PFAS)
  Brukes til: Maling, lakk
  Problem fordi: Kreftfremkallende, kan skade evnen til å få barn, tungt nedbrytbart.
 • Mellomkjedete klorparafiner
  Brukes til: Fugemasse, maling, lim, plastprodukter som kabler og gulvbelegg av vinyl/PVC
  Problem fordi: Giftig, tungt nedbrytbart, hoper seg opp i levende organismer, kreftfremkallende.
 • Alkylfenoletoksylater
  Brukes til: Maling, lim, lakk
  Problem fordi: Giftig, tungt nedbrytbart, hormonforstyrrende, etsende.
 • Formaldehyd
  Brukes til: Plast, lim, MDF-plater (veggkledning, undergulv, tak underlag, laminatgulv)
  Problem fordi: Kreftfremkallende, irriterende for øyne og luftveier.

Hvordan henger inneklima sammen med kjemikalibruk?

I et bygg er det utrolig mange forskjellge materialer. Det er mye betong, plast, trevirke, metall, isolasjonsmateriale, lim, maling og fugemasser osv. osv. For å få materialene til å fungere slik vi ønsker, bruker produsentene kjemikalier. For eksempel for at treplatene skal henge godt sammen, at fugemassen skal utvide seg og størkne, at malingen skal tørke fort.

Når disse prosessene foregår, dunster en del av kjemikaliene ut i lufta. Emisjoner kalles det. Det kan gi et dårlig inneklima som ikke er helsefremmende. I svanemerkede byggevarer og bygg er bruken av de problematiske stoffene strengt regulert. Det sikrer at mindre skadelige stoffer kan dunste ut, og følgelig et bedre inneklima.