Skal du spare i svanemerket fond?

Skal du spare i svanemerket fond?
For første gang blir det nå mulig å plassere sparepengene i et svanemerket investeringsfond. Hva betyr det for deg som skal spare?
Tekst

Vi vet at vi kan påvirke omverdenen gjennom de valgene vi gjør når vi handler varer og tjenester. I snart 30 år har forbrukere brukt Svanemerket som veiledning for å kunne velge produkter som lever opp til strenge krav på miljø, helse og kvalitet, og som bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Gjennom svanemerkingen har vi direkte påvirket bedrifter til å redusere sin miljøbelastning. Svanemerkede fond gjør det mulig for deg å påvirke bedrifter indirekte gjennom ditt eierskap.

Svanemerkede fond tar sikte på at fondsforvalteren skal bruke kapitalen og eierskapet til å påvirke de selskapene som fondet investerer i til å utvikle seg i en mer bærekraftig retning.

Et fond som er svanemerket:

  • Må helt avstå fra investeringer i visse bransjer og selskaper som er spesielt problematiske (se spørsmål og svar)
  • Skal gjøre en ordentlig bærekraftsanalyse av mulige plasseringer og prioritere de bedriftene som gjør det best
  • Skal fortelle hvilke aksjer og obligasjoner m.m. som er i fondet og årlig rapportere hva fondet har gjort når det gjelder bærekraft
  • Svanemerket stimulerer fondet til aktivt eierskap og påvirker gjennom bedriftene i porteføljen

Svanemerket på et fond betyr ikke at alle bedriftene i fondet er bærekraftige eller uten problemer og utfordringer. Våre krav til fondet bidrar til at din investering i fondet påvirker markeder, bransjer og selskaper i en mer bærekraftig retning.

Kanskje du ikke har tenkt på det, men å spare penger i fond er faktisk å eie (noe av) ulike bedrifter. Riktignok er det snakk om et lite eierskap som du har sammen med andre sparere, men den samlede kapitalens makt er stor. Blir vi mange som sparer i svanemerkede fond, er vi overbeviste om at det vil ha en positiv innvirkning på verden omkring oss.

Vær oppmerksom på at svanemerking av et fond ikke er noen garanti for fondets avkastning eller for hvor risikabel plasseringen er.

Våre kriterier for fond ble godkjent av Nordisk Miljømerkingsnemnd 14. juni 2017. Fond som er svanemerket og er til salgs i det norske markedet, finner du på denne nettsiden.

Spørsmål og svar om svanemerkede fond

Mer om hvilke krav vi stiller til svanemerkede fond