Skitten bilvask

Skitten bilvask
Vasker du bilen med skadelige kjemikalier? Mange bilpleiemidler inneholder stoffer som er skadelige for folk, dyr og natur. En nylig tilsynsaksjon avdekte at seks av ti bilvaskbedrifter har et helt ukritisk forhold til de sterke kjemikaliene de bruker.
Tekst FotoIStock.com/deepblue4you

Miljødirektoratet gjennomførte sommeren 2015 en tilsynsaksjon i samarbeid med fylkesmannen i Oslo og Akershus. Aksjonen avdekket at 62 prosent av de 42 bedriftene ikke hadde vurdert mindre skadelige alternativer til vaskekjemikaliene de bruker. Dette er lovpålagt for alle som bruker helse- og miljøfarlige stoffer å vurdere å bytte dem ut med bedre alternativer (substitusjonsplikt). 52 prosent lagret heller ikke kjemikaliene riktig, slik at risikoen for utslipp var til stede.

- Det er stort potensial for miljøforbedring når det gjelder bilvask og bilpleie, sier Randi Barstad Rødseth, miljørådgiver på bilvask hos Svanemerket. - Et åpenbart første steg som er svært enkelt å gjennomføre, er å bytte til svanemerkede bilpleiemidler. Da oppfyller man per definisjon substitusjonsplikten og unngår å utsette de ansatte, kundene og naturen for store mengder skadelige kjemikalier.

Verre stoffer og større mengder enn antatt

På oppdrag fra Statens Vegvesen har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) nylig kartlagt de farlige kjemikaliene som brukes til bilpleie og bilvedlikehold i Norge.

- Det som overrasket oss mest, var at det var så mye av de farlige stoffene ­– både når det gjelder antall stoffer og mengdene av dem. Mange av stoffene er på lister over kjemikalier vi ikke ønsker å ha i miljøet i det hele tatt, sier Sissel Ranneklev, seniorforsker ved NIVA.

Betydelig kilde til giftutslipp

Bilvask er en større kilde til utslipp av skadelige kjemikalier enn mange kanskje tror. I Sverige, der man gjennomfører 33 millioner bilvasker i året, er det kartlagt at dette gir utslipp av 5,6 tonn kobber, 11,3 tonn sink, 1800 kg bly, krom og nikkel, og 41 kg kadmium per år. Dette er stoffer som er svært giftige for fisk og andre vannlevende organismer, eller som kan bidra til skader på hjerne og nervesystem hos fostre.

Noen kommuner i Sverige og i Tyskland har forbudt bilvask utenfor vaskehall. I Sverige og Danmark stiller myndighetene strenge krav til hva avløpsvannet fra bilvaskehaller kan inneholde, og flere og flere svanemerker bilvaskehallen sin. Da unngår man å bruke bilpleiemidler med farlige kjemikalier, og et ekstra renseanlegg hindrer at de miljøskadelige stoffene renner ut i naturen. I Norge har vi mye slappere krav, noe som gjør at norsk bilvask slik sett er skitnere enn den svenske og danske.

Tre tips for renere bilvask

  1. Vask bilen i vaskehall, aldri hjemme på gårdsplassen. Da unngår du at de skadelige kjemikaliene renner rett ut i naturen.
  2. Bruk bilpleiemidler med det offisielle, nordiske miljømerket Svanemerket på. Da unngår du kjemikalier som kan gi alvorlige helse- og miljøskader.
  3. Be kommunen stille strengere krav til hva bedrifter kan slippe ut i avløpsvannet, slik at flere installerer renseanlegg på bilvaskeanlegget.