Interiørkjempe velger miljø

Interiørkjempe velger miljø
RBI Interiør, Skandinavias største produsent av ferdigmalte veggpanel, har nå blitt svanemerket.
Tekst

RBI Interiør med hovedsete i Østfold er Skandinavias største produsent av MDF-paneler. Hvert år produserer og selger de 3,2 millioner m2 lettmonterte veggplater, under merkenavnet Smartpanel. Legger vi ett års produksjon utover, blir arealet like stort som 750 fotballbaner.

­- Når en markedsleder som RBI Interiør velger å svanemerke sitt produkt, får det store, positive ringvirkninger. Nå blir det enklere både for profesjonelle innkjøpere og forbrukere å finne veggplater som er gode miljøvalg. Det gir stor miljønytte at en så omfattende produksjon som RBIs nå har dokumentert at de belaster miljøet minst mulig, sier Anita Winsnes, direktør i Miljømerking.

RBI og Smartpanel er meget stolte over å ha blitt tildelt Svanemerket etter en lang og krevende prosess. Som den ledende produsenten av MDF paneler i Skandinavia ønsker vi å rette fokus miljøet. Ved å oppfylle kriteriene til Svanemerket sikres en miljøvennlig produksjon og livssyklusen til produktet.

Energismart produksjon

Produksjonen av Smartpaneler innebærer mye fresing og pussing. All flis og pussestøv ivaretas og blir gjenvunnet til energi. Dermed varmes både fabrikkbygninger, kontorbygg og lakkeringslinjer av flis fra egen produksjon, og RBI slipper og hanskes med mye avfall. Både smart, miljøvennlig og lønnsomt! 

Ingen skadelig avdunsting

Smartpanelene fra kommer i en mengde ulike varianter, både til vegger og tak. Maling og annen overflatebehandling gir en del miljøutfordringer, men RBIs svanemerkede paneler inneholder ikke stoffer som gir farlig avdunsting eller er giftig på andre måter.

MDF-plater er laget av treflis som er bearbeidet med både damp og trykk slik vi til slutt sitter igjen med enkeltfibre. Flismassen blir blandet med lim, lagt på store plater og trykt hardt sammen, slik at all lufta i massen blir presset ut. Så blir platen varmebehandlet slik at limet herder. Til slutt blir så smartpanelene overflatebehandlet og malt. For å oppfylle Svanemerkets kriterier brukes det en spesialutviklet MDF-plate til Smartpanel Pure med blant annet miljøvennlig lim.

Lansering av Smartpanel Pure

Produktserien Smartpanel Pure er tilgjengelig fra 1. november og presenteres for norske kunder under denne ukens Bygg Reis Deg messe på Lillestrøm.

Vi gleder oss til å presentere Svanemerkede produkter denne uken og ser frem til å utvikle stadig flere miljøvennlige produkter, sier Audar Dørum, Markedssjef hos RBI Interiør.

Se smartpanel.no for informasjon om Smartpanel Pure.

Kommenter saken
kommentarer