Spørsmål og svar om dagligvarebutikker

Hva betyr det at en svanemerket dagligvarebutikk er et godt miljøvalg?
Tekst

Hvorfor er en svanemerket butikk et godt valg for miljøet?

En svanemerket butikk jobber helhetlig med miljø. Det innebærer at en person i butikken har ansvar for rutiner og rapportering. Svanen stiller krav til sortimentet: En viss andel (15 prosent) av de forbruksvarene som selges skal være miljømerkede Det betyr for eksempel at oppvaskmidler og andre rengjøringsmidler ikke kan inneholde stoffer som brytes langsom ned i vann. Svanen stiller krav til en viss andel økologisk mat i sortimentet og bidrar dermed til utviklingen av en bærekraftig matproduksjon. Kravene til produkter fra bærekraftig fiske bidrar til en mer bærekraftig fiskebestand. Svanemerket stiller også krav til kildesortering av avfall og til måling av matsvinn.

Hvorfor er en svanemerket butikk et godt valg for klimaet?

Redusert energiforbruk gir mindre klimabelastning. Derfor er butikkens energieffektivitet sentralt i Svanemerkets krav. Gjennom å redegjøre for visse parametre i Svanemerkets energiverktøy – for eksempel oppgi hvor mange kjøle- og frysedisker som brukes og hvor mange timer per døgn butikken er opplyst – gis et bilde av hvor lite energi butikken skulle kunne bruke om den var helt energieffektiv. Forskjellen på det tallet og det faktiske forbruket bør ikke være for stort. Da klarer ikke butikken Svanemerkets krav. Les mer om hvor mye energi svanemerkede butikker har spart.

Hvordan bidrar en svanemerket butikk til at forbrukere kan gjøre gode valg for helsen?

Svanemerket stiller krav til at en viss andel (15 prosent) av de forbruksvarene som selges skal være miljømerkede. Det betyr for eksempel at bleier, matpapir, levende lys, såpe og sjampo ikke får inneholde helse- og miljøskadelige kjemikalier. Oppvask- og rengjøringsmidler skal ikke inneholde allergifremkallende stoffer.

En nyhet i miljøkravene er at butikkjeder kan svanemerkes. Hva betyr det?

Vi definerer en kjede slik: Den består av butikker med samme konsept/navn som i markedsføringssammenheng skiller seg fra evt andre deler av et butikksamarbeid. Kjedebutikkene samarbeider om innkjøp og om å oppfylle Nordisk Miljømerking sine krav. Samtlige butikker i kjeden må befinne seg i ett og samme nordisk land. Minst 90 prosent av butikkene i kjeden må klare Svanemerkets krav.

Også nettbutikker og grossister kan svanemerkes.

Hvordan kontrollerer Svanemerket butikker?

For å få svanemerkeordningen må butikken bevise at den lever opp til de kravene som Svanemerket stiller. Kontrollen skjer i selve butikken og gjennom skriftlig dokumentasjon. Lisensen er tidsbegrenset. Etter 3-5 år skjerpes kravene og butikken må da søke på nytt. Butikken rapporterer årlig statistikk over sortiment, energi, avfall m.m.

Hvordan søker jeg?

Ta kontakt med Eirill Søiland, miljørådgiver for dagligvarebutikker i Svanemerket på es[at]svanemerket.no