Ønsker større utvalg og tydeligere miljømerking

Større utvalg tydeligere merking
Tydeligere miljømerking, lavere priser og større utvalg er det som skal til for å få flere til å velge produkter med mindre klimabelastning.
Tekst

TNS Gallups klimabarometer 2015 viser at klimaendringer ligger på andreplass på lista over hva nordmenn bekymrer seg for. Hver tredje nordmann mener nå klimaendringer er en av de tre viktigste utfordringene for Norge. Det er en økning fra 28 prosent i 2014 og 18 prosent året før der igjen.

– Mange opplever nå klimaendringer på kroppen, og dette fører til at flere bekymrer seg. Det som er viktig nå, er å vise folk at det er mulig å gjøre noe for å stoppe den negative utviklingen. Politikerne våre må ta grep, men det kan du og jeg også gjøre, sier markeds- og kommunikasjonssjef i Svanemerket, Anne-Grethe Henriksen.

Det blir stadig flere som har erfart ekstreme naturhendelser og flere har sett konsekvenser av klimaendringer i eget nærmiljø. Mer regn, endringer i årstidenes start og varighet, og høyere temperaturer er det flest merker seg. 31 prosent har erfart konsekvenser av klimaendringer i eget nærmiljø. Dette er en markant økning fra 11 prosent i 2013.

Folk ønsker å redusere sin belastning på klimaet

To av tre sier de er opptatt av hva de kan gjøre for å redusere egen belastning på klimaet. Mer enn 8 av 10 av disse har blitt flinkere på kildesortering for å begrense egen belastning på klimaet. Å kjøpe miljømerkede produkter er det fjerde mest vanlige tiltaket folk har gjort for å begrense sin belastning på klimaet. 37 prosent oppgir at de har gjort dette.

- Det er fint at fire av ti kjøper miljømerkede produkter for å begrense egen klimabelastning. Når vi samtidig ser at syv av ti forbinder Svanen med gode klimavalg, mener jeg ballen ligger hos produsentene. Enda flere må miljømerke produktene sine, slik at utvalget øker. Da vil langt flere gjøre de gode klimavalgene, sier Henriksen videre. - Svanemerkede produkter bruker lite energi både når de blir laget og når vi bruker dem, og er i størst mulig grad laget av fornybare råvarer. Derfor er de gode klimavalg vi alle kan ta i hverdagen. Dette budskapet er det viktig å nå fram til forbrukerne med, avslutter hun.

Miljømerker mest brukt som guide

Forskningsrapporter er den kilden forbrukerne har størst tillit til (56 %) når det gjelder pålitelig informasjon om mer klimavennlige produkter, tett etterfulgt av offisielle miljømerker (48 %), og informasjon fra myndighetene (47 %). Offisielle miljømerker er den kilden flest faktisk bruker (40 %) for å finne mer klimavennlige produkter.

Tydeligere miljømerking viktigst for mer «klimahandel»

På spørsmål om hva som er avgjørende for at de i større grad skal velge produkter med mindre klimabelastning svarer 3 av 4 tydeligere miljømerking av produkter. Det er også viktig at produkter med mindre klimabelastning blir billigere (74 %) og at utvalget blir bedre (72 %). To av tre mener også det er viktig at butikkene viser frem de gode klimaproduktene bedre og at produsentene reklamerer for dem.

Svanemerket står meget sterkt i befolkningen

TNS Gallup skriver i Klimabarometeret at «Svanemerket står meget sterkt i befolkningen». 94 prosent nevner Svanemerket blant de miljømerkene de kjenner, og Svanemerket er den merkeordningen flest forbinder med gode klimavalg. Syv av ti forbinder Svanemerket med gode klimavalg.

 

Kommentarer:

Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Svanemerket: 913 24 541