Svanemerkede boliger er forbilder

Svanemerkede boliger er forbilder
Svanemerkede boliger er blant de som får prioritet på lån hos Husbanken.
Tekst

Svanemerkede boliger har i 2014 status som forbilde hos Husbanken. Forbilde- og pilotprosjekter prioriteres foran lån til oppføring av vanlige, nøkterne boliger. Husbanken har krav til universell utforming, energi og areal som må innfris i tillegg til Svanemerkets krav. Dette står i samarbeidsavtalen mellom Husbanken og Stiftelsen Miljømerking som ble undertegnet av partene onsdag 28. mai.

­- Vi tror at samarbeidet med Svanemerket kan bidra til at vi når et av de overordnede målene i boligpolitikken: Flere miljøvennlige boliger og bygg. Her har vi helt sammenfallende interesser, sier administrerende direktør Bård Øistensen i Husbanken. 

– Denne avtalen viser at Husbanken og Miljømerking mener alvor i arbeidet for å skape en mer bærekraftig byggesektor. Husbanken gjennomfører landets boligpolitikk i praksis ved å innvilge lån, og vi legger lista for hva som er de mest miljøvennlige boligene. Vårt samarbeid gjør det enklere å realisere drømmen om et grønt hjem, sier Anita Winsnes, direktør i Miljømerking.

Forbildeprosjektene til Husbanken skal vise hva som er mulig med det beste av kjent kunnskap og løsninger, og ha høy kvalitet når det gjelder universell utforming, miljø, energi og byggeskikk.  

Svanemerket ­- både kvalitet og miljø

Et svanemerket hus tar hensyn til miljøet gjennom hele byggeprosessen fra råvare til ferdig hus, med særlig vekt på forebygging av fuktskader og avfallshåndtering. Huset tilfredsstiller strenge krav til råvarene, til energieffektivitet og til materialene. Særlig er det strenge krav til helse- og miljøskadelige kjemikalier. Trevirket i et svanemerket hus kommer fra bærekraftig drevet skog, det vil si skog vi kan fortsette å høste av i all fremtid. Et svanemerket hjem er bygget for best mulig bokvalitet med minst mulig miljøbelastning. 

Nå håper Anita Winsnes at flere får øynene opp for svanemerkede boliger ettersom de blir prioritert for lån i Husbanken.

- Fremtidens boligkjøpere ønsker å være helhetstenkende, og de vil gjerne gjøre et smart kjøp både i forhold til miljøet, helsen og samfunnet. Svanemerking er i like høy grad et kvalitetsstempel som miljøstempel. Svenskene har lenge kunnet velge svanemerkede boliger, og vi håper nå at flere norske boligkjøpere kan gjøre det samme. Bolig er en stor investering, og nå har vi også sterkere økonomisk insitament til å gjøre boligbyggingen mer bærekraftig, sier Winsnes.

Kommenter saken
kommentarer