Svanemerket inn i finansbransjen

Svanemerket inn i finansbransjen
Svanemerket går nå inn i finansbransjen. I dag sendes forslag til kriterier for svanemerking av investeringsfond ut på høring. Det har vært stor interesse for arbeidet med å utvikle en slik sertifisering, og Nordisk Miljømerking ser fram til en bred høringsrunde med stort engasjement fra bransjen. Høringsfristen er 27. februar 2017.
Tekst

Svanemerket, som ble opprettet av myndighetene for å gi forbrukerne troverdig miljøinformasjon, ønsker å være til hjelp også når sparepengene skal investeres. Derfor har det offisielle, nordiske miljømerket utviklet forslag til kriterier for hva som skal til for å kunne svanemerke et investerings­fond. Dette forslaget sendes nå ut på høring, med høringsfrist 27. februar 2017. Planen er å sammenstille svarene fra høringsrunden i løpet av våren, og at ferdige miljøkrav presenteres i juni.

Svanemerkede investeringsfond skal være et bærekraftig alternativ for både private sparere og profesjonelle investorer. Dette innebærer ekskludering av de mest problematiske virksomhetene og bransjene og inkludering av de beste. I tillegg stiller Svanemerket strenge krav til transparens og påvirkning i mer bærekraftig retning. 

- De selskapene som satser på bærekraft er fremtidens vinnere. Vi mener at kravene om analyse, rapportering og oppfølging vil bidra til et økt fokus på bærekraft hos både fondsforvalteren og de bedriftene det investeres i. Vår strategi er at fondene ikke bare skal ta med de selskapene som allerede er «best i klassen», men også de som kan dokumentere at de er på rett vei, sier Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Miljømerking Norge.

Svanemerket vil legge større vekt på fond med en moderne dialog- og påvirkningsprosess enn det som er vanlig i tradisjonell forvaltning av etiske investeringer. Et svanemerket fond kan derfor foreta investeringer som ikke oppfattes som 100 prosent grønne i dag, men som kan bidra til å flytte investeringene over til et mer bærekraftig spor. 

- Vi tror dagens sparere og investorer er modne for disse argumentene og vil velge fond som påvirker. I vårt forslag til krav utelukker vi de mest problematiske virksomhetene og bransjene, men vil ha med oss dem som er i ferd med å omstille til en mer bærekraftig produksjon, sier Henriksen.

Spørsmål og svar om høringsforslaget

Her finner du høringsdokumentene

Kontakt:

Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Miljømerking Norge
Mobil: 913 24 541 | Mail: agh[at]svanemerket.no