Svanemerket forbyr mikroplast

Svanemerket forbyr mikroplast
Helt fra 2014 har Svanemerket forbudt mikroplast i produkter til hud og hår. Årsaken er stadig økende plastforurensing i havet.
Tekst

Hudpleieprodukter, såper og tannkrem som vil ha den grønne Svanen må dokumentere at de ikke inneholder mikroplast: Plastbiter som er mindre enn 1 mm i diameter. De blir gjerne brukt i skrubbekremer, sminke, såper og tannkrem. Men plastforurensing er et økende problem for livet i havet. Derfor har det offisielle, nordiske miljømerket valgt å forby dette.  

– Vi har med økende uro sett hvordan miljøskadene fra mikroplast har blitt bedre og bedre dokumentert. Derfor forbyr vi slike partikler fra svanemerkede produkter. Det er sjelden vi strammer inn kravene utenom vanlig revisjon, men vi mener at her er det nødvendig, sier Anita Winsnes, direktør i Miljømerking. 

Miljøskader fra mikroplast

Mikroplast er ørsmå plastbiter. Noe kommer fra skrubbekremer, tannkrem og andre produkter til hud og hår. Problemet med disse er at de renner ut med vaskevannet, og er så ørsmå at de unngår renseanleggene, og dermed kommer ut i havet. Bitene er fra 1 mm i diameter og nedover. Annen mikroplast kommer fra annet plastsøppel i havet. Her er det bølger og sollys som bryter i stykker fiskeutstyr, plastflasker, bæreposer og annet avfall til mikroplast.

Det er mye plast i havet. I noen havområder er det mer mikroplast enn plankton, sies det. Plast brytes ikke ned og blir borte. Uansett hvor små bitene er. De blir værende i vannet, suger til seg miljøgifter, og blir på den måten bærere av de skadelige stoffene. Det er umulig for plankton, krepsedyr eller fisk å unngå mikroplasten, og den kommer inn i næringskjeden. Øverst i den står du og jeg som spiser fisk og sjømat.

Svanemerket reduserer plastavfall

Svanemerket strammer inn miljøkravene hvert tredje til femte år. Da må alle som vil beholde Svanen, søke på nytt og vise at de klarer de nye og strengere kravene. Det er svært sjelden at kravene strammes inn utenom de faste revideringene. Når det nå skjer, er det fordi dokumentasjonen er sterk og markedet er modent.

– Produsentene viser miljøansvar og vilje til endring. Flere har allerede funnet alternativer til mikroplasten. Vi tror dette blir til beste både for forbrukerne, produsentene og miljøet, sier Winsnes.

Både knuste olivenstener, granulert sukker og salt kan brukes for å erstatte mikroplast i hudpleieprodukter. Dette er biologisk nedbrytbart materiale som ikke skader naturen. 

Svanemerket bidrar til mindre plastavfall også ved å forby unødvendig mye emballasje på svanemerkede produkter, og ved å stille strenge krav til avfallshåndtering på hoteller, dagligvarebutikker, byggeplasser og andre virksomheter.

Svane spiser plastikkpose. Foto: Liquid Productions, LLC/Marine Photobank