Svanemerket gir merkbar klimaeffekt

Svanemerket gir merkbar klimaeffekt
I forbindelse med oppdatering av Svanemerkets krav til møbler viser en ny analyse at svanemerkede heve- og senkebord som oppfyller de nye kravene vil gi en reduksjon i CO2-utslipp på over 30 prosent sammenlignet med et tilsvarende skrivebord som ligger på markedsgjennomsnittet.
Tekst

Svanemerket er allerede et av de verktøyene som gjør det enklere for forbrukere og profesjonelle innkjøpere å kjøpe grønt. Merket er et helhetlig miljømerke som vurderer alle relevante miljøbelastninger i produktets livssyklus – inkludert klima. En analyse som er utført av Implement Consulting Group i Danmark understreker Svanemerkets klimaeffekt.

- Svanemerket er i høy grad også et klimamerke. Men som mange andre også har oppdaget: Det er ikke enkelt å beregne klimaeffekter. I forbindelse med høringen på Svanemerkets skjerpede krav til møbler fikk vi derfor gjennomført en analyse – dels for å lære mer om hvordan vi kan regne på effektene, og dels for å vurdere hvor stor effekt kravene til Svanemerket har. Med en reduksjon av klimagassutslipp på over 30 %, ser vi at svanemerking gir merkbar klimaeffekt, sier Anne-Grethe Henriksen, fungerende direktør i Miljømerking Norge.

Beregningen er utført på nøkternt grunnlag, sier Henriksen videre:
- Vi ønsket at beregningen skulle være godt begrunnet. Derfor bygger den bare på de kravene som gir det beste utgangspunktet for å beregne en direkte klimaeffekt. Det betyr at det nye forslaget til krav har flere delkrav som ikke er med i beregningen, men som også reduserer miljø- og klimabelastningen. Dette gjelder for eksempel krav til minst 10 års garanti, krav om at minst 70 % av treråvaren skal komme fra sertifisert, bærekraftig skog, og naturligvis en rekke kjemikaliekrav.

Miljøkrav som er med i beregningen:

  • Krav om at minst 70 % av metallet skal være resirkulert
  • Krav til maksimalt energiforbruk til produksjon av MDF-plater
  • Krav til maksimalt energiforbruk for standby-funksjonen på motoren til heve- og senkebordet

Beregningen er lagt på bakgrunn av utkastet til skjerpede krav til svanemerkede møbler, som nettopp har vært ute på høring. Det betyr at de endelige kravene kan bli justert, noe som vil påvirke beregningen.