Svanemerket grillkull

Svanemerket grillkull
Nå kan du få svanemerket grillkull og grillbriketter i både på REMA 1000, Coop og byggevarehus. Velg kull til grillkosen som har dokumentert at det er et godt valg for både helse og miljø.
Tekst

Det er det svenske selskapet Skandivaror/Gryfskand som har lykkes i å sertifisere grillkullet og -brikettene med Nordens offisielle miljømerke. Produktene selges som kjedenes egne merkevarer hos  REMA 100 og Coop.

- Vi valgte å svanemerke grillkullet fordi kravene er grundige og helhetlige, og inkluderer kontrollbesøk på produksjonsstedet. Vi ville bevise at kullet vårt er et bra valg på alle måter. I dag oversvømmes markedet av kull fra nedhugde skoger i Afrika, Asia og Sør-Amerika, og mange grossister har ikke kontroll på hvor kullet deres kommer fra, sier Alexander Brömer, markedssjef på Skandivaror/Gryfskand.

Rapport om den illegale trekullhandelen i Afrika   
Rapport fra FNs miljøorganisasjon om illegal hugst og handel med bla kull

Miljømerking Sverige har gjort kontrollbesøk der råvaren lagres og grillkullet produseres. Trevirket kan spores helt tilbake til hvilken skog treet kom fra, og er sertifisert med FSC100.

Svanemerket grillkull:

  • Klimasmart: For å være ressurseffektivt og dermed redusere klimapåvirkningen krever Svanemerket laboratorietest som beviser effektivitet og kvalitet på forbrenningen
  • Sporbart: Trevirket skal være FSC-sertifisert med FSC100 eller PEFC-sertifisert. Ingen kontroversielle treslag kan brukes, dvs at for eksempel tre fra regnskog er forbudt.
  • Helse: Strenge kvalitetskrav skal gjøre at forbrenningen frigir så lite som mulig av stoffer som er problematiske for helsa. For eksempel skal råvaren være helt ren.
  • Sosiale krav: Produsenten skal følge FN Global Compact og FNs barnekonvensjon som skal sikre god håndtering av menneskerettigheter og arbeidsmiljø. Dette gjelder ILOs kjernekonvensjoner som forbud mot barnearbeid, tvangsarbeid og at arbeiderne har rett til å organisere seg.

Skandivaror, med sitt polske datterselskap Gryfskand, selger grillkull og briketter i hele Europa. Svanemerkede produkter finnes både i Sverige, Danmark, Finland og Norge.

Her finner du svanemerket grillkull:

  • REMA1000
  • COOP: OBS, EXTRA, COOP MEGA, COOP PRIX, Matkroken, Coop Marked, EXTRA BYGG, COOP BYGGMIX, OBS BYGG