Svanemerket og etikk

Svanemerket og etikk
Svanemerket er en helhetlig merkeordning. Vi stiller krav til miljø, helse – og etikk – for at forbrukeren skal kunne ta gode, informerte valg i butikken.
Tekst Foto Istock/Casarsa

Svanemerket stiller etiske krav til klær og andre tekstiler, sko, leker, elektronikk og batterier. I tillegg er det et generelt krav i alle våre 62 kravdokumenter at gjeldende regelverk i produksjons­landet skal følges, og at brudd på dette fører til inndragning av lisensen til å bruke Svanemerket.  De strengeste etiske kravene stiller vi til tekstiler og leker:

Krav om ILO/SA8000

Begge de offisielle miljømerkene – det nordiske Svanemerket og det europeiske EU-Ecolabel – krever at produsentene av klær, andre tekstiler, sko og leker må dokumentere at de tilfredsstiller ILOs kjernekonvensjoner om arbeidsforhold. Det skal være organisasjonsfrihet, forbud mot barnearbeid, forbud mot diskriminering (lønnsmessig eller annen) og forbud mot tvangsarbeid på en fabrikk som lager et svanemerket produkt.

Dette må produsenten bevise med en gyldig SA8000-sertifisering eller annen gyldig og tredjepartsverifisert dokumentasjon. Svanen stiller også dyreetiske krav, for eksempel er mulesing av sau forbudt.

Svanemerket er helhet 

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet for å gi forbrukerne troverdig og helhetlig informasjon i kjøpsøyeblikket. Vi ser på hele livssyklusen til produktet og alle problemer som kan oppstå underveis. Det er mange fasetter som må belyses – og dokumenteres – for å gi forbrukerne reell mulighet til å ta et informert valg: bærekraft/råvareutvinning, etikk, lokal forurensing, kjemikalier, helse, energiforbruk, klimagassutslipp, kvalitet, gjenvinnbarhet osv osv

Åpenhet er ikke tilstrekkelig

Åpenhet om leverandørkjeden er ikke tilstrekkelig for å gi forbrukerne reell hjelp. Hva hjelper det deg om du vet hvor fabrikken ligger? Noen må ha stilt krav til, undersøkt og evaluert hvordan forholdene faktisk er, både når det gjelder etikk, helse og miljø dersom målet er å gi best mulig bistand til forbrukerne.

Innkjøpsmakt

Myndighetene kan bidra til å påvirke produsentene til å forbedre den etiske standarden ved selv å benytte sin betydelige innkjøpermakt på produkter som er merket med anerkjente merkeordninger. 

Del av den offentlige verktøykassa

Svanemerket er dessverre ikke helt perfekt. Vi kunne gjort mye mer med større ressurser. Men vi er del av den offentlige forbrukerpolitiske verktøykassa, vi har en velfungerende arbeidsmetodikk og stor vilje til å bidra mer. Bruk Svanen også for å gjøre etisk gode valg!

Kommenter saken
kommentarer