Eksempler på etiske og sosiale krav

Slik formulerer vi våre etiske og sosiale krav til produsenter av Svanemerkede produkter.
Tekst

For alle produktgrupper krever vi:

Krav 41 Lagar och förordningar
Licensinnehavaren ska säkerställa att relevanta gällande lagar och bestämmelser följs på samtliga tillverkningsställen för den Svanenmärkta produkten. Till exempel för säkerhet, arbetsmiljö, miljölagstiftning och anläggningsspecifika villkor/koncessioner

Dokumentation: Intyg (underskriven ansökningsblankett) där licensinnehavaren intygar att kravet uppfylls samt redogörelse för tillsynmyndigheten.
(Teksteksempelet er fra miljøkravene til gulv)

**

For tekstiler, skinn og lær

Obligatorisk krav 84: Arbeidsforhold
Lisensinnehaveren skal sikre at produksjonen av tekstil, skinn og/eller lær følger ILOs kjernekonvensjoner som omfatter:

 • Forbud mot barnearbeid
  Minstealder for adgang til sysselsetting, konvensjon 138 og forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid, konvensjon 182
 • Organisasjonsfrihet
  Foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten, konvensjon 87
 • Forbud mot diskriminering
  Lik lønn for arbeidere for arbeid av lik verdi, konvensjon 100 og forbud mot diskriminering i sysselsetting og yrke, konvensjon 111
 • Forbud mot tvangsarbeid
  Tvangsarbeid, konvensjon 29 og avskaffelse av tvangsarbeid, konvensjon 10

De ansatte eller arbeidsorganisasjonen skal informeres om lovens arbeidsrettigheter og bedriftens oppfølging av denne (Code of Conduct tilsvarende SA8000)

Lisensinnehaveren skal ha rutiner som sikrer at relevante gjeldende lover og bestemmelser følges på samtlige produksjonssteder for det svanemerkede tekstil, skinn og/eller lær og rutiner som viser at det jobbes for å legge til rette for at produksjonsbedriften jobber målrettet mot å følge rettigheter basert på ILOs kjernekonvensjoner

Kravet dokumenteres gjennom et av følgende alternativer:

 • SA8000 sertifisering (gyldig sertifikat) eller
 • Miljømerking kan etter avtale godkjenne at kravet dokumenteres ved at produksjonsbedriften offentliggjør f.eks. på sin hjemmeside hvordan kravene i ILOs konvensjon etterleves og kontrolleres av 3. part (gyldig sertifikat) eller annen dokumentasjon som viser at kravet er oppfylt.

Hvis produsenten er i en prosess for å bli SA8000 sertifisert kan det gis lisens under gitte forutsetninger. Siste rapport fra sertifiseringsorgan, inkludert handlingsplan med gitte tidsfrister, sendes inn til vurdering.

Miljømerkingslisensen kan inndras hvis lisensinnehaver ikke lengre oppfyller kravene til SA8000 eller ikke følger de angitte tidsfrister i eventuelle handlingsplaner.