Svanemerket sier nei til tjæresand

Svanemerket sier nei til tjæresand
Svanemerket har lansert nye krav til miljømerking av drivstoff. Drivstoffet må inneholde en stor andel fornybare råvarer, og får blant annet ikke inneholde råvarer fra oljeutvinning av tjæresand.
Tekst FotoØyvind Hagen/Statoil

Svanemerket har utviklet krav til drivstoff for å stimulere en overgang til drivstoff som er basert på fornybare ressurser og som har minst mulig negativ miljøpåvirkning. Drivstoffet kan være laget av en blanding av vegetabilske og fossile råvarer. Men da må de fossile råvarene ikke komme fra kull, skifergass, skiferolje eller tjæresand.

Helhetlig vurdering

I debatten om drivstoff basert på vegetabilske råvarer har det vært trukket fram mulige negative virkninger av økt overgang til drivstoff laget av planter. Svanemerkets krav tar hensyn til slike forhold og har høy grad av sporbarhet og strenge krav til produksjonen. Drivstoffet skal være basert på bærekraftig dyrking og tar hensyn til arbeid og sosiale forhold.

-        Vi mener det er mulig å produsere drivstoff basert på vegetabilske råvarer og samtidig ta hensyn til både mennesker og miljø, sier direktør Alvhild Hedstein i Miljømerking.

Andre generasjons drivstoff basert på for eksempel avfall fra husholdning, industri eller landbruk har generelt lavest miljøpåvirkning. I dag finnes det svanemerket biogass fra avfallsanlegg både i Sverige og i Finland.

- Nå skal det bli spennende å se om det finnes produsenter i Norge som kan klare de nye kravene, sier Hedstein.

Tjæresandutvinning i dagbrudd, Canada. (PS Statoil bruker ikke dagbrudd).
Foto: Greenpeace


Se Svanemerkets krav til drivstoff.

Kommenter saken
kommentarer