Svanemerkets møbelkatalog forener design og miljø

Svanemerkets møbelkatalog forener design og miljø
Tilbudet av svanemerkede møbler, som både har høy kvalitet og er gode miljøvalg, er større enn noensinne. Derfor lanserer vi Svanemerkets møbelkatalog for å gjøre det enklere å navigere i produktspekteret. Katalogen er oppdatert i august 2020.
Tekst

Møbelbransjen har i flere år jobbet for en mer bærekraftig produksjon. Energiforbruket har gått ned, fokus på gjenbruk har gått opp, bruken av farlige kjemikalier er redusert. Den store endringsviljen borger godt for fremtiden.

Tilbudet av svanemerkede møbler har aldri vært større eller mer variert enn nå. For å gjøre det enklere å finne frem i det store utvalget, lanserer vi nå en egen møbelkatalog. Denne er ment som inspirasjon til innkjøpere. Det har også vært viktig å skape et utstillingsvindu for produsentene som har lykkes i å sertifisere sine møbler med det offisielle, nordiske miljømerket. I katalogen finnes alt fra mindre møbelsnekkerier til store internasjonale produsenter. Dette gir bredde, og dekker de fleste behov i et innredningsprosjekt. Nå kan arbeidsplasser og offentlige rom over hele Norden smykke seg med  flott design med dokumentert kvalitet og høy miljøprestasjon.

Katalogen publiseres digitalt i Norge, Sverige og Danmark. Vi satser på oppdatering hvert år og sikter mot intet mindre enn en riktig murstein av en katalog. Slikt blir det både godt miljø og gode miljøer av.

Innkjøpere våkner

Trenden i møbelanbud har til nå vært at pris har blitt vektet høyere enn kvalitet og miljø. En årsak til dette er at det har vært krevende for innkjøperne å ta gode miljøvalg. Det har rett og slett vært for vanskelig å vurdere dokumentasjonen på miljøprestasjon. Møbler består av mange ulike materialer og er derfor komplekse produkter, og det gjør vurderingene enda mer sammensatt. Med muligheten til å kreve miljømerker ser vi nå et skifte. Innkjøpere som Sykehusinnkjøp, Hordaland fylkeskommune, Østfold fylkeskommune og Bærum har stilt krav. København kommune går offensivt ut og vil i fremtiden kreve miljømerker på kjøp av møbler. Dette etter godkjenning fra den danske Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).

Bruk av miljømerker gir reell uttelling for produsent av deres miljøarbeid og sikrer innkjøper en enklere evaluering. Miljømerker er effektivt på begge sider av bordet. At vi nå har samlet alle leverandører, med utvalgte produkter i ulike prisklasser, i en katalog håper vi kan forbedre situasjonen for både innkjøpere og tilbydere.

Press fra utenlandske produsenter

Møbelbransjen lever under hardt press fra utenlandske aktører. Prisene dumpes og effektiviseringstakten er høy. Flere produsenter og Norsk Industri trekker frem miljø og kvalitet som viktige konkurransefortrinn i denne sammenhengen. Svanemerket eller tilsvarende miljømerker bidrar til å synliggjøre kvalitet og miljøprestasjon på en enkel måte. At innkjøpere er med på denne reisen er avgjørende, og gir viktige bidrag til det grønne skiftet. 

Vi ser frem til å presentere stadig flere møbler i tiden som kommer, og håper katalogen kan være til inspirasjon.

Kontakt

Bjørn Olav A. Strandli, markedsrådgiver i Miljømerking Norge
mobil: 477 05 752,  mail: bos[at]svanemerket.no