Hotell og miljø

Svanen og ISO 14001
Hva er forskjellen på Svanemerket og ISO 14001-sertifisering?
Tekst

ISO 14001 er et miljøstyringssystem for alle typer virksomheter. Standarden inneholder ingenting om hotell spesielt. En ISO-gjennomgang gir oversikt over hvordan situasjonen er. Så skal du sette deg mål for hva du skal oppnå neste år, og dokumentere at du har klart det. Men du bestemmer sjøl hvor lista ligger.

Noen hoteller med ISO-sertifisering kan være veldig bra, andre kan være mindre bra. Poenget er at de forbedrer seg.

 Svanemerket bestemmer hvor lista ligger. Svanemerket setter konkrete, målbare miljøkrav som gjelder for alle hotellene som vil søke. Kravene gjelder alle miljøaspekter i hotelldriften. Svanen er både et miljøstyringssystem og et verktøy for miljøforbedringer. Svanemerket stiller konkrete krav til vannforbruk, energiforbruk, kjemikaliebruk, bruk av engangsartikler, innkjøp av møbler og inventar, tilbud av miljømerka og økologiske produkter på hotellrom og i restauranten, og mye mer.  

Kravene strammes jevnlig inn, og da må alle som vil fortsette å ha merket, søke på nytt. De må dokumentere at de har forbedret seg, og tilfredsstiller de nye, strengere kravene.

Hva er best?

Svanemerket forteller at hotellet tilfredsstiller bestemte miljøkrav, mens ISO-sertifiseringen forteller at hotellet har et styringssystem. Da er det hotellets egne miljøtiltak som avgjør hvor gode de egentlig er på miljø.

Hensikten med ISO 14001 er å være et internt redskap, mens hensikten med Svanemerket er å gjøre det enklere for forbrukere og profesjonelle å velge de produktene og tjenestene som har dokumentert at de er blant de miljømessig beste.

Det norske Veritas fikk i oppdrag å utvikle underlaget for den norske stjernemerkingen av hoteller som også skulle inkludere miljøaspektet i vurderingen av et kvalitetshotell. I Veritas sin vurdering av merkeordningene får Miljøfyrtårnhoteller automatisk 30 poeng, ISO 14001 hoteller automatisk 50 poeng, og svanemerkede hoteller full score (80 poeng). Dette sier mye om hvilken ordning som gir mest miljønytte.

Svanens miljøkrav til hoteller finner du her

Kommenter saken
kommentarer