Svanens innkjøperklubb lansert i Danmark

Svanens innkjøperklubb lansert i Danmark
Miljømerking Danmark har lansert et nytt nettverksamarbeid for bedrifter som vil forbedre miljøinnsatsen i forbindelse med sine innkjøp. Nettverket tilsvarer Svanens innkjøperklubb i Norge.
Tekst

Seks store virksomheter er med fra starten: IF Skadeforsikring, Danske Bank, Steen & Strøm, Grundfos, Rambøll og Nykredit. Gjennom dette nettverksamarbeidet vil bedriftene øke etterspørselen etter produkter med de offisielle miljømerkene Svanen og EU Ecolabel (ofte kalt Blomsten).

Deltakerene i nettverket forplikter seg blant annet til å levere en årlig rapport om hvilke miljømerkede varer og tjenester som er kjøpt inn. Hensikten med rapporteringen er å dokumentere hvilken betydning profesjonelle innkjøp har, og å gi grunnlag for målbar forbedring fra år til år.

«Gjennom deltakelse i nettverket «Vi kjøper miljømerket» håper og forventer If Skadeforsikring å bidra aktivt til at de offisielle miljømerkene Svanen og EU-Blomsten blir «common standard» for enda flere produkter. If Skadeforsikring er også aktive deltagere i Svaneklubbene i Sverige, Norge og Finland» sier Bo Petersen, Innkjøps- og miljøansvarlig i If Skadeforsikring, Danmark.

Kommenter saken
kommentarer