Svanens merkebrukerpris 2016

Svanens merkebrukerpris 2016
Stadig flere stiller krav til at bedrifter tar samfunnsansvar. Svanemerket er et troverdig stempel på at ditt produkt er et godt miljøvalg. 94 prosent av befolkningen kjenner Svanen, og aktiv bruk av Svanen i markedsføringen gir deg et markedsfortrinn.
Tekst

Målsetting:

Vise frem gode eksempler på markedsføring med Svanemerket, og gi inspirasjon til mer Svane-markedsføring.

Prosess

 Vi kårer følgende vinnere:

  • Beste merkebruker forbrukermarkedet
  • Beste merkebruker B2B
  • Innkjøperpris

(Hedersprisen kåres kun når vi arrangerer Svanekonferansen)

Send det du gjør av Svanemarkedsføring til Miljømerking, enten fortløpende eller samlet innen fristen 15.april. Det kan være både reklamemateriell, bruk av Svanemerket for å vinne anbud, merkebruk i en spesiell aktivitet, hatt svanekurs for ansatte – alt du har gjort for å fremme Svanen! Se kriteriene under.

Vi presenterer 3-4 finalister med eksempler fra markedsføringen på Svanemerket.no i mai. Vinnerene kåres i starten av juni, og inviteres til feiring og overrekking av Svanepriser hos Miljømerking i midten av juni. 

Vi vurderer beste merkebruker etter følgende kriterier:

  • Synlighet - Er det gjort noe som har gitt stor synlighet for Svanemerket (f.eks TV reklame eller annonser andre steder med stor synlighet)
  • Utforming og design - Er Svanemerket godt integrert i utforming og design
  • Helhetlig bruk - Er Svanemerket brukt på en helhetlig og gjennomtenkt måte i markedsføringen
  • Kanalbruk - Er Svanen brukt i alle/ de fleste av tilgjengelige markedsføringskanalene (f.eks både tv-reklame, DM, hjemmesider, internt)
  • Synlighet på produkt - Er Svanemerket plassert tydelig/ på forsiden av produktet
  • Kunnskapsbyggende - Er Svanemerket brukt til å bygge kunnskap om Svanen, gjennom for eksempel ekstern og intern markedsføring eller PR

Jury:

Markedsavdelingen i Miljømerking.

Svaneprisen

Svaneprisen er designet av den internasjonalt anerkjente norske designeren Andreas Engesvik.  Da Engesvik skulle designe prisen tok han utgangspunkt i Svanens elementer; luften og vannet. Bølgene i havet og vinden etterlater seg bølgestruktur i sand både på land og på havbunnen. Slik fanges avtrykket av kraft og bevegelse. Disse avtrykkene er vakre og flyktige, de oppstår og forsvinner, men de oppstår kontinuerlig. Dette fenomenet ser Engesvik på som et bilde av evigheten og menneskets korte tid på jorden.   

Frist

Send gjerne materiell fortløpende, eller samlet innen fristen 15.april. Bilder vi skal bruke på nettsidene bør være i bra kvalitet, og helst i breddeformat (16:9).

Send bidraget til Christine Opland på co[at]svanemerket.no eller til din faste kontakt i markedsavdelingen.

 

På bildet på toppen ser vi glade vinnere av Svaneprisene i 2015. Fra høyre har vi Nor Tekstils konsernsjef Leif Gunnar Belsvik (som vant prisen for beste merkebruker B2B), innkjøpskonsulent Jorunn Amundgård fra Fredriksstad kommune (Beste innkjøper), Anita Winsnes, direktør i Svanemerket, Coops Knut Lutnæs (Hedersprisen), og kategorisjef Ole-Petter Hagfors fra Shell Retail (Beste merkebruker forbrukermarkedet).

 

Om Merkebrukerprisen 2016