Svaneprisen 2014 er delt ut

Svaneprisen 2014 er delt ut
Nettstedet erdetfarlig.no stakk av med hedersprisen da Svaneprisen 2014 ble delt ut. Det ble også delt ut priser i klassene "beste innkjøper", "beste merkebruker - profesjonelle marked" og "beste merkebruker - forbrukermarkedet".
Tekst

Hedersprisen gikk til nettstedet www.erdetfarlig.no med følgende begrunnelse:

"Nettstedet gir god, forståelig og troverdig informasjon om et viktig miljøproblem: Kjemikaliene som omgir oss i hverdagen. Tjenesten gir solid og forståelig informasjon om de ulike kjemikaliene, og om hvordan stoffene kan påvirke helsa vår og naturen omkring oss. Svanemerket løftes fram som måten å unngå de farlige stoffene på".

Beste merkebruker - forbrukermarkedet

Prisen for "Beste merkebruker - forbrukermarkedet" gikk til Talgø. I juryens begrunnelse heter det:

"Talgø bruker Svanemerket godt og synlig i all markedskommunikasjon. Gjennom brosjyrer, annonser, hjemmesider, interninformasjon og sosiale medier integrerer de Svanemerket på en fin og helhetlig måte. De bygger også kunnskap om Svanen både internt gjennom kurs og informasjon på intranett, og eksternt gjennom redaksjonelt stoff til fagblader og gjennom internett og sosiale medier".

Beste merkebruker - det profesjonelle markedet

Prisen i klassen "Beste merkebruker - det profesjonelle markedet" gikk til ISS. Juryen skrev:

"Svanemerket har fått god plass i markedskommunikasjonen til ISS, og i miljøbrosjyren deres er Svanen en naturlig integrert del. ISS benytter Svanen i alle anbudskonkurranser, og bruker både intranett og internavis for å øke kunnskapen hos de ansatte. På intranettet ligger det også e-læringskurs om Svanen, i tillegg til at de har egne kick-off-samlinger i alle nye regioner som blir svanemerket. ISS har i tillegg vært dyktige til å få oppslag i lokalaviser og de viktigste fagtidsskriftene for bransjen. Svanen er tydelig en godt integrert del av kjernevirksomheten til ISS renhold".

Beste innkjøper

Prisvinner

Svaneprisen i klassen "Beste innkjøper" gikk til Miljødirektoratet. Juryen uttalte blant annet:

"Vinneren har levert en omfattende innkjøperrapport. Virksomheten har en svært stor andel svanemerkede forbruksvarer og kontorartikler. De har en svanemerket kantine og alt annet enn svanemerkede trykksaker er uaktuelt. De prioriterer opphold på svanemerkede hoteller og holder fast på svanekrav når de kjøper renholdstjenester".

Foto: Jørgen S. Halvorsen