Beste innkjøper 2019: Asker kommune

Beste innkjøper 2019
Asker kommune er kåret til Beste Innkjøper 2019. Prisen ble utdelt på Svanekonferansen.
Tekst

Bildet viser miljøleder Bjørn Nordby og anskaffelsessjef Tommy Hestem fra Asker kommune, og direktør i Svanemerket Anita Winsnes.

Når Svanekonferansen går av stabelen, er utdeling av Svaneprisene et av høydepunktene. Da blir innkjøpere, produsenter og andre som har brukt Svanemerket på en svært god måte trukket fram og gitt fortjent heder. I år var det Asker kommune som vant Svaneprisen for beste innkjøper i Nettverk for miljømerket innkjøp.

- Det er veldig hyggelig å få en slik pris, sa anskaffelsessjef i Asker kommune, Tommy Hestem, under utdelingen. - Dette er resultat av lagarbeid, og vi har mye drahjelp av både tydelige ledere og politikere som virkelig ønsker at vi skal jobbe godt med miljø og bærekraft. Dette er en oppmuntring for oss alle, avsluttet han.

Asker jobber godt og systematisk med miljø, og bruker gjerne Svanemerket som verktøy. Her er noen eksempler på dette:

I samarbeid med DIFI, Kultur og Idrettsbygg KF Oslo, og Statsbygg, drifter kommunen et nettverk som prøver å finne løsninger for utslippsfrie og fornybare drivstoff uten uønskede bieffekter. De går selv foran, og kommunen har bestemt at de vil premiere Svanemerket drivstoff i sin nye rammeavtale for Entreprenørtjenester. Dette er banebrytende, og veldig positivt.

Kommunens innkjøpere har brukt miljømerkingskrav i store anbudskonkurranser for møbler, kopimaskiner, PC’er og AV-utstyr.

Denne kommunen har vedtatt en Kommunedelplan for Klima og miljø 2018-2030, der de stiller offensive krav til miljø og til innkjøp av miljømerkede varer og tjenester. De har en ambisiøs målsetning om at «Innen 2025 er en større andel av kommunens varer tredjeparts miljømerkede», en betydelig økning fra tidligere. I tillegg vil de også doble antallet leverandører som er miljøsertifiserte.

Kommunen har aktive innkjøpere som stiller gode miljøspørsmål om alt fra messing i vannmålere til batterier i El-sykler.

JM skal bygge svanemerkede boliger i tre trinn i kommunen, og etter sammenslåing med Røyken og Hurum, vil den nye storkommunen ha de to første svanemerkede skolene i Norge.