Svanemerket linoleum som klimatiltak

Svanemerket linoleum som klimatiltak
Ifølge Meteorologisk institutts egne klimascenarier vil gjennomsnittstemperaturen i hele Norge øke fremover. Da de trengte nye lokaler til datamaskinene som utfører disse avanserte beregningene, var det derfor viktig at bygget måtte bli mest mulig miljøvennlig. Svanemerket linoleumsgulv ble et naturlig valg.
Tekst

Tallhall er Meteorologisk institutts nybygg på Blindern i Oslo. Det er et toetasjes tilbygg i tilknytning til instituttets eksisterende kontorer. I 2009 inngikk Meteorologisk institutt en avtale med FutureBuilt om å realisere Tallhall som et forbildeprosjekt på klimaeffektiv arkitektur.

FutureBuilt er et samarbeidsprogram mellom Oslo, Bærum, Asker og Drammen kommuner med formål å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Materialvalgene er gjort ut ifra en totalvurdering av miljøpåvirkning, levetid, vedlikeholdsbehov og kostnader.

På denne bakgrunnen valgte instituttet Marmoleum linoleumsgulv fra Forbo Flooring. Den er svanemerket og lages av 97 prosent naturlige råvarer, hvorav 72 prosent er fornybare. Linoleum er fullstendig biologisk nedbrytbart.

linoleum

Marmoleum er laget av naturlige, fornybare råvarer: vegetabilsk olje, harpiks, tremel, kalkstein, jute og miljøtilpassede pigmenter.

www.forbo-flooring.no