Tetra Pak først med svanemerket drikkevareemballasje

Tetra Pak svanemerket emballasje
Den svenske emballasjegiganten Tetra Pak er først i verden med svanemerket drikkevareemballasje. Drikkekartongen «Tetra Rex® Plant-based» er laget av fornybare råvarer, inneholder ikke uønskede kjemikalier og er designet for resirkulering.
Tekst

- Dette er et viktig skritt som viser at vi er i spissen for bærekraft og innovasjon i emballasjebransjen. Svanemerket er et veldig sterkt bevis på at pappemballasjen vi tilbyr våre kunder er et bærekraftig valg. Det velkjente symbolet gjør det lettere for forbrukeren å gjøre et godt valg, sier Erik Lindroth, Bærekraftsdirektør i Tetra Pak Sverige.

- Vi er glade for at Svanemerket har fått et gjennombrudd på emballasjemarkedet. Vi bruker enorme mengder emballasje, og vi kan få en solid miljøgevinst dersom emballasjen lages av fornybare råvarer, ikke inneholder uønskede kjemikalier og er designet for resirkulering. Vi får først fart på den sirkulære økonomien når store produktgrupper som dette sluses inn i nye materialkretsløp i stedet for å bli til avfall, sier Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Svanemerket. 

Hvorfor er svanemerket drikkevareemballasje et godt miljøvalg?

Mindre klimabelastende: Flere livssyklusstudier av emballasje viser at en av de viktigste faktorene som påvirker hvor miljøbelastende emballasjen er, er den energien som brukes i produksjon av materialene emballasjen er laget av (for eksempel polymerer og papp). I tillegg er det viktig hvor mye energi det krever å gjøre selve kartongen ferdig. 

Kutter fossil plast: For at en drikkekartong skal kunne romme væske uten å gå i oppløsning, må den ha et belegg inni. Dette har ofte vært laget av plast, som er laget av fossil olje. Men denne svanemerkede kartongen har et indre laminat som er laget av bioetanol. Bioetanolen kommer fra sukkerrør, også en fornybar råvare. Dette reduserer klimabelastningen på emballasjen med 31 prosent, sammenlignet med en emballasje som har fossil plast inni. (Reduksjon av CO2-utslipp regnet ut med europeisk gjennomsnitt med metode sertifisert av The Carbon Trust.)

Uten uønskede kjemikalier: Kjemikalier er også viktig. Både kjemikaliene som er brukt som belegg inne i kartongen, de kjemikaliene som er brukt i selve produksjonen av kartongen og de kjemikaliene som er utenpå kartongen kan finne veien inn i matvaren. Her stiller Svanemerket svært strenge krav, og gjør en streng vurdering på stoffer som kan havne i innholdet.

Resirkulerbar: Emballasjen skal lett kunne gjenvinnes – skal den sirkulære økonomien virkelig skyte fart må mye mer av materialene gå inn i stadig nye kretsløp i stedet for at vi hele tiden må utvinne nye materialer.

 

Fakta:

Svanemerket emballasje for drikkevarer:

  • Består av minimum 90 prosent fornybare råvarer av bærekraftig opprinnelse, eller minimum 80 prosent resirkulerte råvarer
  • Oppfyller strenge kjemikaliekrav
  • Kan resirkuleres
  • Det er bare primæremballasjen som kan svanemerkes, ikke innholdet
  • Betegnelsen «drikkevarer» inkluderer også flytende matvarer som for eksempel supper og yoghurt