Tid for hjemmekompostering

Tid for hjemmekompostering
Mange kommuner tilbyr hjemmekompostering som et supplement til renovasjonsordningen.
Tekst

Stadig flere kommuner etablerer innsamlingsordning for matrester og annet organisk avfall. Men mange er ikke klar over at kommune ofte tilbyr hjemmekompostering som et alternativ til innsamlingen. Da kan du ha glede av komposten i din egen hage, og du slipper å oppbevare matavfallet til det blir hentet.

En uformell undersøkelse viser at mer enn 130 kommuner tilbyr hjemmekompostering, gjerne med følgende elementer i ordningen:

  1. Kurs i hjemmekompostering (ofte obligatorisk)
  2. Gratis torvstrø.
  3. Rabatt på kjøp av kompostbeholder (som regel svanemerket kompostbeholder).
  4. Avslag i renovasjonsavgiften

Svanemerket kompostbeholder

Svanemerkede kompostbeholdere er testet av en uavhengig testinstitusjon. For å bli godkjent, må kompostmassen i beholderen oppnå en viss temperatur, som sikrer effektiv kompostering og akseptabel hygiene.

Det er satt krav til kjemikalier og materialer som benyttes under produksjonen av beholderen, som lim, trebeskyttelsesmiddel, isolasjon og plastmaterialer. Det er også satt krav til garanti, tilgang på reservedeler og bruksanvisning.

Starte med kjemmekompostering?

Først bør du kontakte kommunen der du bor og forhøre deg om de har ordning med hjemmekompostering. Og hvis de ikke har det, er det ingen ting i veien at du setter i gang på egen hånd, for eksempel med en svanemerket kompostbeholder fra Strømberg plast.