Tre av fire forventer grønne offentlige innkjøp

Tre av fire forventer grønne offentlige innkjøp
Ny forskrift om offentlige anskaffelser åpner for å bruke seriøse miljømerker som miljøkrav. Mer enn tre av fire nordmenn mener offentlige virksomheter bør prioritere miljømerkede produkter i sine innkjøp.
Tekst

- Med det nye direktivet er EU kommisjonen i takt med folkemeningen, nå har offentlige innkjøpere endelig fått muligheten til forenkle innkjøpsprosessen ved å etterspørre miljømerkede produkter, sier Tormod Lien, som er markedsrådgiver hos Svanemerket. - Norske myndigheter er kjent for å rette seg nøye etter EU-regler, vi regner med at de ikke gjør et unntak her, fortsetter han.

EUs nye anskaffelsesdirektiv åpner for å bruke seriøse miljømerker som miljøkrav. Regelverket implementeres senest våren 2016 i Norge. TNS Gallups klimabarometer 2015 viser at klimaendringer nå ligger på andreplass på lista over hva nordmenn bekymrer seg for. Hver tredje nordmann mener nå klimaendringer er en av de tre viktigste utfordringene for Norge. Tre av fire mener offentlige virksomheter bør prioritere miljømerkede produkter i sine innkjøp.

Tidligere undersøkelser har vist at det viktigste hinderet for grønne offentlige innkjøp i Norge er mangel på kunnskap hos innkjøperne om miljø og hvordan utvikle miljøkrav. Ved å benytte det offisielle miljømerket Svanen kan innkjøpere sikre seg profesjonelt utviklede miljøkrav som holdes faglig oppdatert med kontinuerligere justeringer.

Kommentarer
Tormod Lien, prosjektleder for Svanemerkets innkjøpernettverk: 928 37 959