Troms og Finnmark fylkeskommune gir støtte til miljøsertifisering

Troms og Finnmark fylkeskommune gir støtte til miljøsertifisering
Både næringsliv og offentlige virksomheter i Finnmark kan nå søke fylkeskommunen om økonomisk støtte til å miljøsertifisere seg – for eksempel med Svanemerket.
Tekst

Det var fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen, som nylig lanserte tilbudet til bedrifter og andre virksomheter i Finnmark.

– Markedskreftene krever i større grad grønne løsninger hos næringslivet, samtidig som miljøkravene fra myndighetene om å redusere egne klimagassutslipp blir stadig strengere for offentlig sektor. Å bli klima- og miljøvennlig gir et fortrinn inn i fremtiden. Fylkeskommunen vil imøtekomme dette ved å gi virksomheter i Finnmarks tidligere geografi en mulighet til å søke om støtte til å miljøsertifisere egen virksomhet. Sammen øker vi tempoet mot det grønne skiftet, sa Eriksen ifølge fylkeskommunens nettsider.

Virksomhetene kan søke om inntil 20 000 kroner for å sertifisere seg med flere ulike typer sertifiseringsordninger, slik som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS, Svanemerket, Debios Ø-merke for økologiske produkter og EUs offisielle miljømerke Ecolabel.

- Dette er et klokt og fremtidsrettet initiativ fra Troms og Finnmark. De virksomhetene som kommer til å klare seg best fremover, er dem som tar miljøansvar og som ser muligheter i den omstillingen som kommer. Nå håper jeg mange andre fylker og regioner følger etter Troms og Finnmark, sier Anne-Grethe Henriksen, fungerende direktør i Miljømerking Norge.