Typisk kvinner å tenke grønt

Typisk kvinner å tenke grønt
Svært mange kvinner både tenker og handler miljøriktig. Sju av ti kvinner er opptatt av hva de selv kan gjøre for å ivareta miljøet.
Tekst

Flere kvinner enn menn er innstilt på at de selv må gjøre noe for en grønnere framtid. For eksempel ser 57 prosent av kvinnene aktivt etter Svanemerket når de handler, mot 39 prosent av mennene.  Også når det gjelder å kildesortere, levere til gjenvinning og unngå engangsprodukter er kvinner gjennomgående mer positive enn menn.

Kvinner dominerer de gruppene av befolkningen som er mest opptatt av miljø. Enkelt sagt kan disse kvinnene beskrives som reflekterte, glade i naturen og ganske idealistiske.

Tallene er hentet fra en forbrukerundersøkelse utført av Respons Analyse for Miljømerking Norge i 2013.

Kommenter saken
kommentarer