Unike Uni-K

Unike Uni-K
Haugesundsbedriften Uni-K er et topp moderne og miljøvennlig vaskeri som sørger for gullende rene arbeidstøy til byens helsepersonell, og for meningsfullt arbeid for alle som arbeider der.
Tekst

I fjor vasket Uni-K 300 000 uniformsplagg, 210 000 håndklær og 205 000 vaskekluter. Bare for å nevne noe. Til sammen gikk 280 tonn vask gjennom det svanemerkede vaskeriet. Uni-K er et barrierevaskeri, noe som betyr at det brukte tøyet skilles nøye fra det rene. Uni-K er godkjent av Norske Vaskeriers Kvalitetskontroll. Dette er nødvendig for å kunne vaske tøy for helsesektoren, som naturligvis stiller svært strenge krav til hygiene.

Uni-K er et av svært få barrierevaskerier i Norge som bruker naturgass til oppvarming av vaskevannet. Ved hjelp av naturgass i stedet for vanlig fyringsolje, og effektive direktebrennere blir utslippene av CO2 mye mindre. Dette gjør at de klarer Svanemerkets nye og strengere krav til både energiforbruk og klimabelastning.

Miljø og menneskeverd

Det er 25 tiltaksdeltakerne som jobber i vaskeriet i regi av NAV og sju ordinært ansatte. Dette er mennesker som av ulike årsaker trenger tilrettelagt arbeid for å fungere, trives og blomstre.

– Det er viktig for oss å kunne tilby meningsfullt arbeid for dem som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet, sier Rune Troland, nestleder i Uni-K vaskeri. – For å klare det, må vi levere en tjeneste som er av god kvalitet, til riktig pris og med god miljøprofil. Når bedriften går godt, kan våre ansatte se at de utfører en nyttig tjeneste i samfunnet. Det gleder dem, og det gleder oss, fortsetter Troland.

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden. Merkeordningen stiller konkrete krav til alle relevante deler av et vaskeris virksomhet, og er ikke lett å oppnå. Vaskerier bruker generelt mye energi, mye vann og mye kjemikalier. Svanen regulerer alt dette slik at driften blir best mulig miljøvennlig.

Også de sosiale og arbeidsmessige forholdene må være bra i en svanemerket bedrift. Dette siste blir særlig viktig når de som arbeider i virksomheten har større behov for tilrettelegging og oppfølging. Resultatet er et vaskeri som leverer topp kvalitet, driver miljøvennlig og som er en glad arbeidsplass. Unike Uni-K.

Kommenter saken
kommentarer