Vann er vår viktigste ressurs. Kan innkjøpene våre bidra til god vannforvaltning?

Vannseminar i Oslo
Norsk vann og Miljømerking Norge inviterer til seminar om vannkvalitet 25. februar på Scandic Sjølyst i Oslo.
Tekst

Sted: Scandic Sjølyst, Sjølyst Plass 5,Oslo

Tid: 25. februar kl 09.00-12:30, etterfulgt av lunsj på hotellet.
Velkommen til kaffe fra 08.30.

Norsk vannforvaltning er på flere områder mangelfull. Forskning viser at fjorder, innsjøer, vann og bekker inneholder uønskede kjemikalier og tungmetaller. På Østlandet er Oslofjorden i ferd med å bli ulevelig for fisken. Befolkningsøkning og klimaendringer øker presset på de kommunale renseanleggene som må investere i stadig økt rensekapasitet for å sikre innbyggernes helse og miljø. Miljømerkede varer og tjenester er ett av flere gode mottiltak som med umiddelbar virkning kan innføres. Seminaret har fokus på hvordan innkjøp av varer og tjenester kan bidra til bedre vannkvalitet.

09:00- 09:25 Færder nasjonalpark - vi merker skadene
Tidligere nasjonalparkforvalter og assisterende fylkesmann i Vestfold: Bjørn Vidar Strandli

Vi starter dagen med en historie fra eget nærmiljø. Dårlig vannkvalitet er ikke kun en realitet utenfor Norges grenser. Ytre Oslofjord opplever store utfordringer for livsgrunnlaget til fisken i fjorden. Det har de siste årene pågått et omfattende forskningsprosjekt i nasjonalparken som kartlegger tilstanden til livet under vann. Foredraget forteller historien om en nasjonalpark i endring og hva vi kan gjøre for å redde de som lever i fjorden.

09:30-09:55 Nor Tekstil – storvask på den grønne måten
Konsernsjef i Norges største vaskerikjede Leif Belsvik 

Vi forbruker store mengder vann, kjemi og energi for å vaske tekstiler fra et stort antall ulike brukere, innenfor mange deler av samfunnet. Det er derfor avgjørende at vi sikrer stadig mer effektiv bruk av råvarene og miljøtilpasser vaskemidlene og leier ut tekstiler som belaster minimalt i livsløpet. Innkjøpere kan bidra til å gjøre det lønnsomt for oss og for andre tilbydere å levere gode løsninger. Bli med og lær hvordan.

10:00-10:25  Norsk Vann - slik kan innkjøperne hjelpe oss å hjelpe
Rådgiver i Norsk Vann Arne Haarr

Norsk Vann representerer som vannbransjens interesseorganisasjon 365 kommuner med ca. 96% av landets innbyggere. Arne Haarr vil i sitt foredrag belyse viktige utfordringer for å sikre god vannkvalitet i landets mange kommuner. Hvilke utslipp har størst betydning, hvor skal man sette inn støtet?

10:25 – 10:45 Pause

10:45-11:00 Miljømerking Norge - hvordan bidrar miljømerker i markedet?
Markedsrådgiver: Bjørn Olav Aarø Strandli

Med ansvar for leverandører til det profesjonelle markedet forklarer Bjørn Olav hvordan krav om Svanemerkede produkter og tjenester bidrar til bedre vannkvalitet. Innlegget eksemplifiserer med blant annet bilvaskehaller, renholdstjenester, hotell og konferanse, bygg og tekstil.

11:00-11:15 Miljømerking Norge - hvordan gjennomføre anbud som gir effekt på vannmiljøet?
Markedsrådgiver: Tormod Lien

Biladministrasjon/vask av kjøretøy, vask av klær/interiørtekstil/matter og renholdsprodukter er tre avtaleområder med stor betydning for vannmiljøet. Markedene er ikke like modne når det gjelder miljø, og krav må stilles i ulike faser. Lær hvordan du løser dette.

11:15-11:30 Pause 

 

11:30-11:55 Hedmark Trafikk FKF - grønn vask av busser
Rådgiver i Hedmark Trafikk Martin Halvarsson og miljørådgiver i Miljømerking Norge Randi B. Rødseth. 

Hedmark Trafikk FKF inngikk nylig en 10 års kontrakt for kollektivtransport tjenester for om lag 1,6 milliard kroner. Kontrakten har et stort miljøfokus der blant annet vannkvalitet er satt på dagsorden. Tiltaket er Svanemerket bussvaskehall. Et miljøtiltak med store utslippsbesparelser til det kommunale avløpsnettet. Sammen med Randi Rødseth i Miljømerking Norge forklarer de to hvordan kravene er stilt og hvilke miljøeffekter slike anlegg har.

12:00-12:25 Oslo kommune - innkjøp for en renere Oslofjord
Rådgiver på plastreduksjon: Synnøve Fagerhaug Dalen

Oslo kommune vil bruke sin innkjøpsmakt i kampen mot plast i og rundt Oslo. «Handlingsplan mot plastforurensing i Oslofjorden 2019-2020» legger frem konkrete tiltak for hvordan kommunen aktivt skal jobbe med å redusere forsøplingen. Mindre og riktig bruk av plast står sentralt, og kommunens innkjøp er et naturlig sted å begynne.

12:30 Lunsj