Vanskelig å finne miljømerkede produkter til hus og hjem

Vanskelig å finne miljømerkede produkter til hus og hjem
Tydeligere miljømerking er det viktigste for å få flere forbrukere til å velge produkter med mindre klimabelastning. Mer enn fire av ti mener det er vanskelig å finne miljømerkede produkter til hus og hjem.
Tekst FotoStock photo © gemenacom

Potensialet for å kutte klimagassutslipp ved å gjøre gode valg for bygg, hus og hjem, er stor. Tradisjonelt har sektoren stått for 40 prosent av alle klimagassutslipp. Men hele fire av ti forbrukere mener det er vanskelig å finne miljømerkede produkter på dette området. Dette viser TNS Gallups Klimabarometer, som ble lagt fram i dag.

Det er særlig mange av de motiverte forbrukerne, som sier de vanligvis velger miljømerkede produkter fremfor ellers like produkter, som har problemer. Resultatene viser at en av de viktigste barrierene for å få flere forbrukere til å velge mer klimavennlige produkter, er tydeligere miljømerking og et bredere produktutvalg.

– Bygg, hus og hjem er et viktig område der både entreprenører og forbrukerne kan gjøre gode klimavalg ved å velge de rette produktene. At fire av ti synes det er vanskelig å finne miljømerkede produkter hos forhandlerne av byggevarer, møbler og interiør er derfor veldig uheldig. Svanemerket må bli mer synlig, både på produktene og i butikkene, sier markeds- og kommunikasjonssjef Anne-Grethe Henriksen.

Graf fra TNS Gallup

Klimaendringene en av de to største utfordringene

TNS Gallups klimabarometer 2015 viser at klimaendringer ligger på andreplass på lista over det nordmenn bekymrer seg for, foran helse, vei og bane, utdanning, kriminalitet, fattigdom og terrortrusselen. Hver tredje nordmann (34 prosent) mener nå klimaendringer er en av de tre viktigste utfordringene for Norge. Det er en økning fra 28 prosent i 2014 og 18 prosent året før. Svanen forbindes med gode klimavalg av 71 prosent.

Miljømerker mest brukt som guide

Forskningsrapporter er den kilden forbrukerne har størst tillit til (56 %) når det gjelder pålitelig informasjon om mer klimavennlige produkter, tett etterfulgt av offisielle miljømerker (48 %), og informasjon fra myndighetene (47 %). Offisielle miljømerker er den kilden flest faktisk bruker (40 %) for å finne mer klimavennlige produkter.

Tydeligere miljømerking viktigst for mer «klimahandel»

På spørsmål om hva som er avgjørende for at de i større grad skal velge produkter med mindre klimabelastning svarer 3 av 4 tydeligere miljømerking av produkter. Det er også viktig at produkter med mindre klimabelastning blir billigere (74 %) og at utvalget blir bedre (72 %). To av tre mener også det er viktig at butikkene viser frem de gode klimaproduktene bedre og at produsentene reklamerer for dem (63 prosent).

Unngå unødvendig emballasje og ikke sløs med energi

På spørsmål om hva næringslivet bør gjøre for å belaste klimaet mindre mener nesten ni av 10 at det er viktig at næringslivet unngår unødvendig emballasje og ikke sløser med energi. Kjøp av klimakvoter for å kompensere for egne utslipp er det tiltaket færrest mener er viktig, bare 30 prosent anser det som viktig tiltak for næringslivet.

Svanemerket står meget sterkt i befolkningen

TNS Gallup skriver i Klimabarometeret at «Svanemerket står meget sterk i befolkningen». 94 prosent nevner Svanemerket blant de miljømerkene de kjenner og Svanemerket er den merkeordningen flest forbinder med gode klimavalg. Syv av ti forbinder Svanemerket med gode klimavalg. Det er spesielt kvinner som kobler Svanemerket med gode klimavalg (82 %).

Oversikt over svanemerkede produkter til bygg, hus og hjem