Veidekkes svenske svaneleiligheter

Svensk satsing
I Bromma i utkanten av Stockholm vokser ett nytt barnevennlig boområde frem – Annadal. Det er gangavstand til Sveriges vakreste park, Marabouparken. Her har Svanen landet i form av Veidekkes sitt Svanemerkete huskonsept Dorabella.
Tekst

- Et Svanemerket leilighetskompleks kjennetegnes av at det stilles store krav til både miljø og helse under hele utviklingsprosessen fra uthenting av råvarer og til det ferdigstillete leilighetsbygget, forteller Veidekkes svenske miljøsjef Johnny Kellner og tilføyer: - Jeg tror det er bare et tidsspørsmål før Veidekke bygger Svanemerkete boliger også i Norge.

Blikket blir fjernt og han er nok mentalt i Annadalsvägen, der Dorabella – det andre Svanebyggete konseptet for Veidekke Sverige er ferdigstilt.

Miljøsjefen utdyper at for å få et boligkompleks Svanemerket må byggprodukter og de kjemiske produktene kontrolleres nøye slik at de ikke inneholder miljøfarlige og helseskadelige stoffer – samt at de har lave emisjoner. Foruten en lav negativ påvirkning på mennesker, miljø og klima skal det Svanemerkete boligkomplekset også ha et lav energiforbruk og gi et godt inneklima.

Veidekkes Svanemerkete boliger er utstyrt med et effektivt fra- og til- luftsystem med rensefiltere av høyeste kvalitet, utdyper miljøsjefen stolt. Svanen stiller også store krav i byggprosessen så at for eks fukt ikke bygges inn i bygget.

Det å bygge kvalitetsriktig er kostnadsbesparende på både kort og lang sikt, både for beboere og entreprenøren Veidekke. Gjøres ting riktig første gangen, er risiko for senskader minimalisert.

Et krevende arbeid

De som har søkt om Svanemerket vet at det ikke er å levere en søknad, krysse av på et skjema og vips så har du lisensen i posten et par dager senere.

Prosessen med å bli Svanemerket har innebåret at Veidekke har blitt gransket i sømmene under lang tid og blitt tvunget til at utvikle både prosesser og rutiner for å klare de høye miljø-, helse og energikravene som stilles til et Svanemerket boligkompleks.

Johnny Kellner er stolt og smiler:

-  Drivkraften måste komma från egne medarbetare. Myndigheternas krav ska alltid betraktas som minikrav. Veidekke måste ligge i framkant för att vara ledande inom miljöomådet, vare trovärdiga och behålla vår konkurrenskraft.

Veidekke gjorde grundige forbrukerundersøkelser før de satte spaden i jorden for det første Svanemerkete leilighetskomplekset i Sverige. Halvparten av de spurte svarte at de kan betale opp til 10 prosent mer for en Svanemerkete bolig. 39 prosent var villige til å strekke seg med 5 prosent dyrere bolig. For det er slik at pris henger sammen med kvalitet – og hvis boligkjøperne forstår at prisforskjellen skyldes kvalitet i forhold til helse og miljø som vil komme dem til gode – så er de villige til å betale for dette.

- Nästa steg hoppas vi kan bli vårt första Svanemärkta hus i Norge.

Kommenter saken
kommentarer