Spørsmål og svar om Preem Evolution Diesel+

Hvilke krav stiller Svanemerket til flytende drivstoff? Hva er den svanemerkede dieselen fra Preem laget av?
Tekst

Hva kjennetegner svanemerket flytende drivstoff?

  • Gir lave utslipp av klimagasser og er energieffektivt. Begge disse to bærende prinsippene blir vurdert ut fra et livssyklusperspektiv, fra råvareuttak til tankstasjon
  • Klimagassutslippene fra produktets livssyklus kan ikke være mer enn 50 g CO2-ekvivalenter per megajoule (MJ) drivstoff. Til sammenligning inneholder helt fossil diesel 83,8 g CO2-ekvivalenter per MJ. Dette innebærer at svanemerket drivstoff må inneholde minimum 50 prosent fornybare råvarer og disse råvarene må dessuten ha svært liten klimapåvirkning.
  • Den fornybare råvaren kan spores, og kommer ikke fra områder der det biologiske mangfoldet er truet
  • Palmeolje eller PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) kan ikke brukes
  • Tilfredsstiller sosiale krav. For eksempel skal både råvare- og drivstoffprodusenten respektere ulike internasjonale konvensjoner, som for eksempel FNs barnekonvensjon
  • I den fossile delen av drivstoffet forbyr Svanemerket ukonvensjonelle fossile råvarer som skiferolje, skifergass, tjæresand og kull

Hvordan ser Svanemerket på palmeolje i drivstoff?

Palmeolje og rester av palmeoljens produksjonskjede oppfyller ikke kravene til et  svanemerket drivstoff. Dyrking av oljepalmer kan føre til regnskogødeleggelse, noe som ødelegger det biologiske mangfoldet i området og fører til økte klimagassutslipp. Svanemerket mener det finnes andre råvarer det er bedre å bruke, for eksempel restprodukter og avfall. Svanen ønsker å bidra til utvikling av nye råvarer, og det pågår mye spennende forskning for å øke råvarebasen enda mer, for eksempel ved å lage drivstoff av cellulose og lignin, som kommer fra skogen.

Hvorfor tillates en fossil andel i svanemerket drivstoff?

I dag finnes det ikke store nok mengde av fornybar råvare som fullt ut kan erstatte fossil olje og gass som drivstoff for biler. I Sverige står diesel for 50 prosent av drivstofforbruket fordi en stor andel av dagens biler og tungtrafikk er dieselbiler. Vi behøver et alternativ som er et godt miljøvalg for disse kjøretøyene. I dag krever Svanen derfor 1/3 fornybar råvare, men fordi vi har strenge restriksjoner på klimagassutslipp betyr kravet i praksis at det må være ca 50 prosent fornybare råvarer i flytende drivstoff. Svanen strammer inn kravene hvert tredje-femte år, starter revisjon av kriteriene til høsten 2016 og vil skjerpe kravene ytterligere. 

Hvor selges den svanemerkede dieselen?

Preem har nesten 600 bensinstasjoner i Sverige, men ingen i Norge per dags dato. Se kart over svenske utsalgssteder her.

Er dieselen dyrere fordi den er svanemerket?

Nei.

Hvorfor skal jeg velge Preem Evolution Diesel+?

Fordi du gjør et bra valg for miljøet, klimaet og helsen. Fordi det er svanemerket, er dette drivstoffet et godt miljøvalg helhetlig sett. Det tilfredsstiller strenge krav på energieffektivitet og på gasser som  påvirker klimaet i hele produktets livssyklus. Preem Evolution Diesel+ består av 50 prosent fornybar råvare, for det meste tallolje og animalsk avfall. Dette er restprodukter fra skogbruksindustri og slakterier. Drivstoffet inneholder ingen palmeolje eller andre rester fra palmeoljens produksjonskjede (for eksempel PFAD), som er fornybare, men ikke bærekraftige ettersom de fører til ødeleggelse av regnskog. 

Hvor ofte strammes kravene inn?

Hvert tredje-femte år strammer Svanemerket inn kravene. Kanskje har det kommet ny vitenskapelig innsikt eller nye produksjonsteknikker som gjør at produktet kan bli enda et hakk mer miljøvennlig? Svanen stiller strengere krav enn myndighetene og EUs fornybardirektiv.