Verdens miljødag 2019: Luftforurensing

Verdens miljødag 2019: Luftforurensing
Sånn vil vi ha det: Frisk, ren luft på alle kanter. Dessverre er det ikke dette normalen i verden. Verdens miljødag 2019 retter søkelyset mot luftforurensing. Er Svanemerket relevant i den sammenhengen?
Tekst

Ni av ti blir utsatt for faretruende høye verdier av luftforurensing globalt sett, ifølge Verdens Helseorganisasjon. Hvert år dør sju millioner for tidlig som følge av luftforurensing, mer enn halvparten av dem i Asia. Luftforurensing medfører ikke «bare» død, men også mye sykdom og plager for millioner av mennesker. Utslipp av miljøgifter og annen problemkjemi fraktes også verden over via luftstrømmene, og alle partiklene i lufta øker effekten av global oppvarming.

Her til lands merker vi luftforurensingen best på vinterstid, når luft full av svevestøv og sotpartikler legger seg som lokk over bysentrene våre i for eksempel Oslo og Bergen.

Svanemerket og luftforurensing

Svanemerket er et helthetlig miljømerke. Vi stiller krav til alle relevante miljøproblemer som oppstår underveis i produksjonsprosessen. Også når det gjelder luftforurensing prøver å gjøre vårt. Her er noen eksempler:

Soting fra vedovner er en medvirkende årsak til forurenset vinterluft. Svanemerkede vedovner må være rentbrennende og dermed slipper de ut minimalt med sotpartikler.

Papirproduksjon kan gi utslipp av både svovel og nitrogenoksid (NOx). Svanemerket reduserer disse utslippene fra fabrikker som lager dopapir, servietter, kopipapir og avispapir som er sertifisert med det offisielle, nordiske miljømerket.

Vaskeri- og renholdstjenester inkluderer også en del bilkjøring. De bedriftene som tilbyr svanemerkede vaskeri- eller renholdstjenester må redusere drivstofforbruket sitt, noe som også gir mindre utslipp av partikler til lufta.

Vi bidrar også til å kutte luftforurensing fra fabrikker som lager svanemerkede tekstiler. Dette fører for eksempel til mindre utslipp av svovel og av stoffer som lett fordamper og kan gi skade på helse og miljø (såkalt flyktige organiske forbindelser/VOC).

Les mer om Verdens miljødag