Vestre vil bidra

Vestre vil bidra
Alle kan redde verden. Litt. Det har utemøbelprodusenten Vestre tatt inn over seg.
Tekst

Vestre er en av Europas ledende produsenter av utemøbler til offentlige uterom, og satser helhjertet på design, kvalitet og miljø. De jobber med over 30 nordiske designere, og har fått merket for god design 12 ganger allerede.

- Design handler om mye mer enn hvordan ting ser ut. Det kan være med på å forme den verden vi lever i, og bidra til sosialt liv. Målet vårt er ikke å tjene mest mulig penger, men faktisk å bidra til en best mulig verden, sa Jan Christian Vestre, direktør i det familieeide selskapet Vestre, på et seminar i regi av Nettverk for miljømerket innkjøp nylig.

Behov for ny innkjøpspolitikk

Både global befolkningsøkning og klimaendringer er drivere for Vestres satsing på kvalitet og miljø. Begge deler fordrer en annen og mer bærekraftig bruk av ressurser enn tidligere.

- Bruk og kast er umoderne, det er umoralsk og det må ta slutt! I Vestre lager vi ikke ting som er konstruert for å gå i stykker, men som nærmest kan leve i evig tid. Det som varer lengst er kanskje ikke det som er billigst i innkjøp, men det lønner seg likevel på lang sikt fordi det varer lenger og bidrar positivt til den framtida vi skal leve i. Vi trenger en innkjøpspolitikk som tar dette perspektivet på alvor, sa Vestre på seminaret.  

Inkluderende lokalsamfunn

Urbanisering og befolkningsendringer er to andre viktige drivere for Vestres virksomhet. Flere og flere flytter på seg, og mange vil bo i byer. Her har møblering av uterom en viktig rolle å spille.

- I tette bomiljøer med mye tilflytting er det viktig at folk møter hverandre og blir kjent. Vestre bringer mennesker sammen i byrommet, og ønsker å bidra til gode, trygge og inkluderende lokalsamfunn, sa Vestre videre.

Verdens første svanemerkede bybenk

I februar ble Vestres bybenk «April» sertifisert med Svanemerket, og dokumenterte da at den er et godt miljøvalg både når det gjelder ressursbruk, levetid og kvalitet.

- Nå som den nye forskriften for offentlige anskaffelser har trådt i kraft, blir det enklere også for dem som skal designe byrommene i vårt stadig mer tettbygde samfunn å finne de beste produktene: Nå kan de eksplisitt kreve svanemerkede bybenker, sier prosjektleder for Nettverk for miljømerket innkjøp, Tormod Lien.