World Ecolabel Day: Et enkelt valg med stor betydning

World Ecolabel Day
Den 8. oktober 2020 er det World Ecolabel Day – og det er det god grunn til å feire. Miljømerker som Svanemerket og EU-Ecolabel gjør det enkelt for forbrukere og innkjøpere å velge blant de miljømessig beste produktene. Og de er med til å drive produktutviklingen i en mer bærekraftig retning.
Tekst FotoGettyImages, Werner Anderson

Vi står overfor store miljø- og klimamessige utfordringer. Men det kan være vanskelig å vite hva som er viktigst. Er det å bremse klimaendringene? Er det å stoppe tapet av biologisk mangfold? Eller er det å spare på jordens begrensede ressurser? Og hvordan skal vi veie de ulike utfordringene opp mot hverandre som forbruker eller profesjonell innkjøper?

Her kan Svanemerket og EU-Ecolabel være gode retningsgivere. De to offisielle miljømerkene er det som heter type 1-miljømerker. Det betyr at når organisasjonene bak merkene utvikler krav til produktene, ser de på hele produktets livssyklus og tar alle relevante miljøproblemer med i beregningen. Eller sagt på en annen måte: Man ser på hele produktets reise og de miljøproblemene som oppstår underveis – for å beskytte både mennesker, miljø og jordens ressurser. Dermed stiller type 1-miljømerkene også unike krav til de enkelte produkttyper.

- Styrken ved Svanemerket og EU-Ecolabel er at de ser på helheten. De tar altså høyde for både biodiversitet, kjemikalier, klima og ansvarlig bruk av jordens ressurser. Og kravene er spesifikke for de enkelte produkttyper. Bare på denne måten kan man være sikker på å stille relevante krav og dermed skape størst miljøeffekt. Miljømerkene gjør det dermed enkelt for forbrukere og innkjøpere å velge blant de miljømessig beste produktene – uten at hver enkelt skal sette seg inn i ingredienslister, valg av råvarer og miljømessige aspekter som kan være komplekse å forstå for de fleste av oss, sier Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Miljømerking Norge. 

Grunn til stolthet i Norden

 Et annet kjennetegn ved type 1-miljømerker er at kravene vurderes og strammes inn jevnlig, når ny viten eller nye markedsforhold tilsier det. Det betyr i praksis at en sertifisering er tidsbegrenset, og at virksomheter jevnlig må forbedre produktene sine. Når du som forbruker eller innkjøper velger miljømerkede varer og tjenester, er du derfor med til å drive produktutviklingen i en mer bærekraftig retning. Samtidig er type 1-miljømerkene kjennetegnet ved at de krever sertifisering av en uavhengig tredjepart.

#WorldEcolabelDay

- I dag feirer vi World Ecolabel Day. Og her i Norden kan vi absolutt være stolte over holdningene vi har til miljømerker. Mer enn 6 av 10 nordiske forbrukere sier at miljømerker er et viktig redskap når de velger produkter. Og for nesten 8 av 10 er det avgjørende at merkeordningen er objektiv og uavhengig. Dermed står type 1-miljømerkene svært sterkt i alle de nordiske landene, sier Anne-Grethe Henriksen.

Små endringer kan gi stor effekt

World Ecolabel Day blir i dag feiret i mer enn 50 land verden over. Bak merkedagen står det globale miljømerkenettverket GEN (Global Ecolabelling Network), som med mer enn 30 medlemmer er verdens ledende nettverk for type 1-miljømerker.

- I oktober 2020 vil vi alle stå sammen for å vise at miljømerking er en global bevegelse som kan være med på å bevege forbruk og produksjon i en mer bærekraftig retning, sier Bjørn-Erik Lønn, leder av The Global Ecolabelling Network og fortsetter:

- World Ecolabel Day skal understreke at vi alle kan bidra til global bærekraftig utvikling gjennom de valgene vi tar i hverdagen, både som forbrukere og innkjøpere. Hvis vi alle foretar små endringer, skaper det stor effekt – og på den måten blir det også mulig å skape de helt store forandringene som vi har behov for.

 

Hva er et type 1-miljømerke? 

  • Type 1-miljømerker følger ISO-standard 14024 for miljømerker
  • Alle krav og kriterier skal utvikles i en åpen prosess hvor interessenter har mulighet til å gi innspill
  • Kriteriene er produktspesifikke og bygger på en livssyklusvurdering
  • Krever uavhengig tredjepartsertifisering.
  • Løpende forbedringer gjennom regelmessig evaluering og revisjon av kravene