Kofi Annans klima-appell

Kofi Annan
– Vi trenger visjoner, mot og lederskap for å løse klimaproblemet. Når lederne svikter, må folket ta styringen!
Tekst FotoZERO

Det sa FNs tidligere generalsekretær, Kofi Annan, på ZEROs konferanse i Oslo denne uka. Han har mest tro på ungdommens og enkeltmenneskers vilje til å snu utviklingen.
– Klimaproblemene er ikke bare en miljøsak, den er en altomfattende trussel mot helse, sikkerhet, stabilitet, økonomisk vekst og matvareproduksjon. Ingen nasjoner – rike eller fattige – vil unnslippe denne trusselen, sa Kofi Annan på miljøorganisasjonen ZEROs konferanse i Oslo 19. november. Han fortsatte med å vise til skremmende tegn på at vi nærmer oss et tippe-punkt, der vi ikke lenger er i stand til å snu den negative utviklingen.

– I 2011 satte menneskeheten ny rekord i utslipp av drivhusgasser, og Verdensbanken konkluderer i en fersk rapport at vi nærmer oss en verden med 4 graders temperaturøkning innen århundreskiftet. Dette vil være katastrofalt for planeten og vårt levesett, fortsatte Annan til tusen lydhøre konferansedeltakere.

Visjon, mot og lederskap

– Vi trenger en revolusjon i hvordan vi bruker energi. Vi må bruke energien mer effektivt og den må komme fra renere kilder enn nå, sa Annan. Vi må slutte å subsidiere fossil energi, investere mer i fornybar energi, drive mer bærekraftig jordbruk, skogbruk og fiske. 

Også privat sektor har en viktig rolle i å utvikle energieffektive og bærekraftige løsninger. Annan trakk også fram at miljømerker både kan gjøre det enklere for forbrukerne å redusere forbruket sitt og å redusere miljøkonsekvensene av eget forbruk.

Ungdommen leder an

– Hver og en av oss kan gjøre en forskjell. Det er individuelle handlinger som gjør meg mest optimistisk. Særlig når det gjelder den unge generasjonens vilje til å takle klimaendringene. Det er dem som først og fremst forstår hvor alvorlig klimatrusselen er for deres framtid. De har også evnen til å overskue smale, nasjonale interesser og stake ut en felles kurs som min generasjon ikke har klart å finne, sa Annan videre.

Kofi Annan og Alvhild Hedstein på ZERO-konferansen 2012. Foto: ZERO

Individets makt

Etter foredraget samtalte Annan med Miljømerkings direktør Alvhild Hedstein. Vår evne til å snu den negative klimautviklingen var noe av det første hun spurte om.
– På noen måter har lederne sviktet oss, men som individer har vi uansett makt til å forandre ting. Vi gir bidrag til klimakampen med de forbruksvalgene vi gjør, sa Annan. Han fortsatte: – En ting vi ofte overser, er at enkeltmennesker kan presse miljøsakene høyere opp på agendaen ved å stille krav til politikerne. Når lederne ikke leder, kan folket få dem til å følge seg.

– Det er oppløftende å høre Kofi Annan fortelle hvilken mulighet hver og en av oss har for å redusere utslippene, med de daglige valgene vi tar: Hvordan vi transporterer oss, hvilke produkter vi velger. Det er summen av alle utslipp som skaper klimaproblemet. Svanemerket er derfor et uhyre viktig virkemiddel for å veilede til gode klimavalg, og jeg håper flere vil forstå det, sier Hedstein.

Kommenter saken
kommentarer