Har redusert CO2-utslippene fra reising med 37 prosent på ett år

Sparer CO2 med videokonferanser
Gjennom aktiv bruk av videokonferanser har Stiftelsen Miljømerking – som driver det nordiske Svanemerket her i landet – redusert CO2-utslippene fra reiser med 37 prosent siste år.
Tekst

Stiftelsen Miljømerking i Norge har ansvar for det nordiske svanemerket her i landet. Ordningen stiller strenge krav til bedrifter som skal kunne pryde sine varer og tjenester med svanemerket.

Miljømerking nøyer seg ikke med å stille krav til andre, de feier også for egen dør. I 2012 er CO2-utslipp fra reiser redusert med 37 prosent i forhold til 2011 til 685 kg CO2 per ansatt. En stor del av reduksjonen kommer av overgang fra flyreiser til videokonferanser med nordiske samarbeidspartnere.

«Vi har hatt videokonferanseutstyr siden slutten av 90-tallet, sier adm dir Alvhild Hedstein i Miljømerking. «Bruken av videokonferanser gjør at vi reduserer miljøbelastningen fra vår egen drift samtidig som vi sparer både tid og penger. En annen gevinst er at flere ansatte fra hvert land kan delta der vi ellers kanskje bare hadde sendt en person på reise».

Miljømerking regner imidlertid ikke med å kunne ha like store reduksjoner hvert år. Men toatalt for perioden 1999 – 2012 har antall flyreiser tur/retur per ansatt i året gått ned med 57 prosent, fra 10,9 til 4,7.

CO2-utslippene fra fly- og bilreiser er kompensert ved kjøp av kvoter fra EUs kvotemarked.

Kommenter saken
kommentarer