Svanemerket på drikkevareemballasje

Svanemerket på drikkevareemballasje
Nå kan du sertifisere kartonger, flasker og bokser til drikkevarer med Nordens mest kjente miljømerke. Svanemerket viser at emballasjen er laget av bærekraftige råvarer, kan resirkuleres og ikke inneholder problemkjemi.
Tekst

Det nordiske markedet for drikkevareemballasje er stort. Markedsanalyseselskapet Grand View Research estimerte det til å være på hele 1 708 millioner amerikanske dollar i 2018. Fordi omfanget er så stort kan det få stor effekt dersom emballasjen blir produsert på en mer miljøvennlig måte. For drikkevarer som øl og brus kan emballasjen stå for hele 40 prosent av klimabelastningen.

Plastflaskene og aluminiumboksene vi bruker i dag består av henholdsvis 20 og 40 prosent gjenvunnet materiale i gjennomsnitt. Dette er tall fra Norge, men det er ingen grunn til å tro at de øvrige nordiske markedene er helt annerledes. Dersom andelen gjenvunnet materiale i emballasjen øker til 80 prosent, ville klimagassutslippene blitt kuttet med 120 000 tonn CO2 årlig i Norge. Det tilsvarer å fjerne 85 000 personbiler fra veiene. (Les mer hos Infinitum).

Hva slags emballasje kan svanemerkes?

Det er primæremballasje som brukes til ferdigproduserte drikkevarer og flytende matvarer som for eksempel melk, juice, vin, supper, yoghurt som kan svanemerkes. Innholdet i emballasjen kan ikke svanemerkes.

Nordiske forbrukere er klare for miljømerket emballasje

Svanemerket er godt kjent for forbrukerne i Norden. Med 89 prosent kjennskap er det Nordens mest kjente miljømerke i en befolkning der mange er miljøbevisste (IPSOS 2017).

74 prosent i Norden sier de er opptatt av hva de selv kan gjøre for å beskytte miljøet og mener de har et ansvar for å velge miljøvennlige produkter. 76 prosent har tillit til at svanemerkede produkter er gode miljøvalg. Det er også gode indikasjoner på at forbrukerne vil reagere positivt på miljømerket emballasje: En dansk undersøkelse viste at mer enn halvparten mente det ville være bra eller veldig bra å kunne kjøpe drikkevarer i svanemerket emballasje. (YouGov, 405 CAWI-intervjuer med danske over 18 år, som er ansvarlige for innkjøp til husstanden, og som kjenner Svanemerket, i perioden 3. - 5. april 2017.)

Miljøverktøy for produsenter og forbrukere

Svanemerket er Nordens offisielle miljømerke, og ble opprettet for å gi forbrukere troverdig miljøinformasjon og produsentene oppskrift på hvordan de kan produsere med minst mulig miljøbelastning.

- Vi tilbyr nå produsentene muligheten til å få emballasjen godkjent av det offisielle miljømerket i Norden. Vi håper de griper den. Gevinsten er både redusert miljøbelastning og et godt verktøy til å kommunisere at deres emballasje er et godt miljøvalg, sier Anita Winsnes, direktør i Svanemerket. 

Leverer på FNs bærekraftsmål

Verden står overfor store miljøutfordringer, og FNs bærekraftsmål peker på at ansvarlig produksjon og forbruk er helt sentralt for å løse dem. Sirkulær økonomi er et sentralt begrep i denne sammenhengen: Å bruke ressursene igjen og igjen i nye kretsløp i stedet for å utvinne stadig nye ressurser fra naturen. Svanemerkets krav til drikkevareemballasje støtter opp under disse målsettingene. For eksempel må emballasjen være designet for resirkulering, og kjemikaliene som brukes i lakk, lim eller trykkfarger må ikke være til hinder for materialgjenvinning.

Unngå problemkjemi – og ligg i forkant av myndighetskravene

Både myndighetene og mange forbrukere er opptatt av kjemikaliebruk og helse. Svanemerket har i hele sin 30-årige historie stilt svært strenge krav til hvilke kjemikalier et svanemerket produkt kan inneholde. Svanemerkets krav er strengere enn gjeldende myndighetskrav, og utelukker stoffer også på mistanke, ut fra et føre-var-prinsipp.

 

Fakta

Logo og retningslinjer

For å unngå misforståelser om at innholdet er svanemerket er det utviklet et eget merke, og retningslinjer for hvordan dette kan brukes på den svanemerkede emballasjen. Det er blant annet ikke tillatt å plassere merket på forsiden av emballasjen. Logoen finnes i flere varianter: horisontalt, vertikalt, med og uten forklarende tekst, og er tilgjengelig på engelsk og alle de nordiske språkene.

 

Svanemerket drikkevareemballasje

  • Består av minimum 90 prosent fornybare råvarer av bærekraftig opprinnelse eller minimum 80 prosent resirkulerte råvarer
  • Oppfyller strenge kjemikaliekrav
  • Kan resirkuleres

Her finner du Svanemerkets krav til drikkevareemballasje

 

Spørsmål? Ta kontakt med:

Karl Oskar Nicolaisen, markedsrådgiver i Svanemerket:
Mobil: 971 05 756, email: kon[at]svanemerket.no

Gro-Ellen Linnås, kommunikasjonsrådgiver i Svanemerket:
Mobil: 481 54 456, epost: gel[at]svanemerket.no