EU Ecolabel

EU Ecolabel
EU Ecolabel - ofte kalt "Blomsten" – er EUs miljømerke. Det er opprettet av EU-kommisjonen i 1992.
Tekst

Merkeordningen inngår som en del av EØS-avtalen, derfor er Norge også med i ordningen. Miljømerking forvalter EU Ecolabel i Norge på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

EU Ecolabel fungerer på samme måte som Svanemerket. Produsentene må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Les mer om EU Ecolabel her

Slik søker du om EU Ecolabel

Norske produsenter og produsenter som skal selge på det norske markedet kan søke om EU Ecolabel ved å sende en søknad til Stiftelsen Miljømerking.

Veiledning til søkere 2021

Avgifter for EU Ecolabel (norsk tekst)

Avgifter for EU Ecolabel (engelsk tekst)

Veiledning om bruk av logoen

For fullstendig oversikt over produkter med EU Ecolabel, se produktsøk EU Ecolabel