Ressursbruk

Plastkorker kan resirkuleres
Ny runde i kretsløpet

Gjenbruk og gjenvinning

Fossil
Ressurstilgang

Begrensede ressurser

Epleskrott
Ressurser i kretsløp

Løper i ring

Plastflasker kan resirkuleres
Å bli svanemerket

Tøffe miljøkrav