Investor med klokkertro

Investor med klokkertro

Investor Thomas Høegh
Kebony kan være ett av svarene en tungt prøvet treindustri leter etter.
Tekst FotoJon Terje Hellgren Hansen

En lang mann stiger ut av styremøtet på fabrikken i Voldsfjorden industriområde ved Herøya. Den lange mannen er investor Thomas Høegh, en av de største eierne i Kebony. Bosatt i London og med en lang merittliste når det gjelder å bygge opp nyskapende bedrifter.
– Hvorfor Kebony?
– Fordi jeg har klokkertro på produktet og alle aspektene ved det, sier Thomas Høegh uten å ha tenkt seg om et nanosekund.

– Kebony er et reelt alternativ til trykkimpregnert- eller tropisk tre. Det som til slutt overbeviste meg var en kommunal prosjektleder i Skien, som fortalte at de valgte Kebony når de skulle bygge barnehager og skoler, ikke først og fremst fordi det er miljøvennlig, men fordi det blir billigere på lang sikt, sier Høegh.
– Jeg investerte også fordi det er bra folk involvert, fortsetter han; – og fordi Kebony kan være ett av svarene i en industri som sliter, treindustrien. Dette er en type investering som krever langsiktighet. Det trengs ofte mer penger enn det man trodde i utgangspunktet, føyer han til.

– DU INVESTERER SELVSAGT med fornuft, men investerer du også med følelser?
– Det er vanskelig å skille fornuft og følelser fra hverandre. Det er viktig å ikke la følelsene løpe løpsk, men samtidig kan det være avgjørende ikke å ignorere dem. Den som skal kjøpe produktet har også følelser, det er viktig å tenke på det, spesielt når man skal bygge en ny merkevare, sier Høegh.

– Dessuten, når du skal jobbe med noe med et langt perspektiv, og jobbe hardt, da bør du like det du driver med, du må ha tro på det i alle dimensjoner, fortsetter han. Jeg er ikke interessert i å drive med noe bare for å tjene penger, samtidig må det være business i det. Jeg er ingen økokriger, men jeg har etiske standarder som jeg ønsker å forholde meg til.

– Ser du muligheter for grønn næringsutvikling i Norge?
– Ja, vi har grønn kraft, så det er en mulighet, og vi har bred politisk vilje i den retningen, selv om det er liten sammenheng mellom det politikerne sier og hva de faktisk gjør. Det virker nesten som om det er lettere å gi penger til bevaring av regnskog i Brasil enn å sørge for at  hjemlige initiativer får drahjelp.  En faktor til som taler for grønn næringsutvikling her hjemme er at vi er sterke på produktdesign og innovasjon. Samtidig mener jeg vi også har en viss forpliktelse til å drive grønn næringsutvikling, vi er så utrolig privilegerte som sitter på denne oljetønna. Men vi kan ikke komme bort fra at den norske krona og kostnadsnivået en utfordring.

– Dere satset likevel på norske arbeidsplasser?
– Ja, vi skal utvikle oss i Norge, men også andre steder, sier Thomas Høegh og gjør seg klar for å gå tilbake til styremøtet.

Les hele Cygnus:Miljøansvar her

– Er det for lite tålmodig kapital i Norge?
– Ja. Dessverre.

Kommenter saken
kommentarer