En liten svane gjør en stor forskjell

Alvhild Hedstein
Kan en hvit svane gjøre en forskjell? Kan lille jeg gjøre en forskjell? Selvsagt. Både enkeltforbrukere og mange forbrukere sammen kan utgjøre en stor forskjell.
Tekst FotoJørgen Stokke Halvorsen

Kampen for at kloden skal få puste handler om klimagasser og miljøgifter, om å bevare det biologiske mangfoldet. Alle miljøproblemer skyldes produksjon, produkter og forbruk. Derfor ligger løsningen også her: Miljøforbedre i stort og i smått. Derfor er dine valg avgjørende.

Forenklet kan et produkts reise deles i fire faser. Svanemerket stiller krav til dem alle. Den første fasen er råvarefasen. Er råvaren fossil eller fornybar? Hvilke sår lager vi i naturen når råvaren tas ut? Deretter følger produksjonsfasen. Hvilke utslipp er det til luft og vann? Kunne vi brukt mindre energi ved å produsere smartere? Kunne teknologi erstattet farlige kjemikalier? Dette er noen av spørsmålene vi i Miljømerking har stilt oss når vi har fastsatt krav for å svanemerke et produkt.

Som forbrukere er vi kanskje mest opptatt av et produkts bruksfase. Kvalitet, funksjonalitet og trygghet. Fordi vi ønsker å ta vare på oss selv og på de som står oss nær – og på framtida. Den siste delen av et produkts reise er avfallsfasen. Ofte kan mange deler av et produkt brukes på nytt. Nettopp det blir viktigere og viktigere å ta hensyn til når befolkningen på kloden øker og vi vil at folk skal løftes ut av fattigdom.

Vi i Svanemerket har altså reist gjennom et produkts livsløp med tanke på miljøet og din sikkerhet. Velger du svanemerkede produkter kan du være sikkert på at du har gjort en forskjell.

Les hele Cygnus:Miljøansvar her

Kommenter saken
kommentarer