Kjøp svanemerkede trykksaker

Både papirråvare, papirproduksjon og selve trykkeprosessen er med på å avgjøre miljøpåvirkningen fra en trykksak. Bruk din påvirkningskraft som kunde og krev trykksaker med Svanen.
Tekst

Produksjonen av trykksaker har gjennom alle faser en rekke miljøkonsekvenser. Et trykkeri som produserer en svanemerket trykksak, oppfyller Nordisk Miljømerkings krav til valg av blant annet papirråvare, kjemikalier, løsningsmidler og fargestoffer - og de må dokumentere redusert avfallsproduksjon og reduserte utslipp.

Miljøtilpasning i innkjøp, produksjon og rutiner

Kravene som Svanen stiller til trykkerier, er dels obligatoriske og dels poenggivende. Det betyr for eksempel at trykkeriene må gjøre kraftige forbedringer ved å velge mellom tiltak for valg av papir, mengde papiravfall, redusert energiforbruk og kjøp av miljømerkede produkter og tjenester. Samtidig stiller Svanen strenge, obligatoriske krav til trykkfarger, folier, lakk, lim, toner, blekk, løsningsmidler, fuktevannstilsetninger og algemidler.

Papir og miljøpåvirkning

Hvilket papir som benyttes har tradisjonelt blitt vurdert som det aller viktigste i vurderingen av om en trykksak er "miljøvennlig". I dette inngår hensynet til naturmangfoldet gjennom vurdering av skogbruket og energibruken knyttet til masse- og papirproduksjonen. Produksjon av denne energien kan også ha konsekvenser. Skogbruk, masse- og papirproduksjon innebærer også en betydelig bruk av kjemikalier, mange av disse er helse- og miljøskadelige.

Trykkeprosess og miljøpåvirkning

Det er mye som tyder på at miljøkonsekvensene av selve trykkeprosessen har vært undervurdert. Produksjon, bruk og utslipp av fargestoffer og bruk av løsemidler og fuktevann har betydelige miljøkonsekvenser, ikke bare når det gjelder helse- og miljøfarlige kjemikalier - men også når det gjelder energibruk.

Svanen er et klimatiltak

Svanen stiller krav til energikrevende prosesser. Alle produkter og tjenester merket med Svanen krever lite energi - og gir dermed lavere utslipp av klimagasser. Energikravene til svanemerket papirproduksjon er ett eksempel på hvordan Miljømerking tar hensyn til valg av energikilde, gjenbruk av energi og utslipp av CO2 ved energiforbruk. Også Svanens krav til redusert bruk av  kjemikalier vil påvirke trykkeriets utslipp av klimagasser.

Et svanemerket trykkeri:

  • oppfyller både miljø- og helsekrav
  • har redusert produksjon av avfall
  • har redusert forbruk av kjemikalier