Bruk Svanemerket

Vi hjelper deg med å bruke Svanemerket på god og riktig måte.
Tekst

Svanemerket er et beskyttet varemerke over hele verden. Her gir vi veiledning og råd om hvordan merket kan benyttes.

Produsent
Svanemerket kan benyttes i markedsføring av varer og tjenester som er omfattet av en Svanelisens. På produkter skal merket alltid være påført et unikt lisensnummer. Du finner mer om dette her.

Forhandlere
Har dere ikke egen svanelisens, men selger svanemerkede produkter? Forhandlere kan bruke svanemerket for å synliggjøre miljøprodukter i butikk og i markedsføring. Ved slik bruk må man være nøye med at svanemerket bare brukes i forbindelse med varer og tjenester som har gyldig lisens.

Presse, skoleelever og studenter
Det er tillatt for presse, skoleelever og studenter å benytte Svanemerket i forbindelse med omtale av svanemerkete produkter, eller miljømerking generelt.

Til høyre kan du laste ned vilkårene som gjelder for alle som skal benytte svanemerket.