Svanemerket markedsføring

Markedsføring
Du har lagt ned mye arbeid i å få varen eller tjenesten din svanemerket. Utnytt potensialet som ligger i å synliggjøre merket, og bruk det som et effektivt markedsføringsverktøy.
Tekst

Svanemerket har høy anseelse og bidrar til å posisjonere varene eller tjenestene dine overfor forbrukere og profesjonelle innkjøpere. Undersøkelser viser at flere og flere er opptatt av hva de selv kan gjøre for å ivareta miljøet, og de ønsker å gjøre bedre valg i det daglige.  De stoler på offisielle miljømerker, og ønsker økt utvalg og mer og tydeligere merking i butikken. Gjennom å bruke Svanemerket i markedsføringen, kan du både få en konkurransefordel og styrke egen merkevare. 

Synliggjør Svanemerket i alle tilgjengelige kommunikasjonskanaler, men følg alltid prinsippet om at det ikke skal misforstås hvilket produkt som er svanemerket.

Under videoen nedenfor finner du gode eksempler og inspirasjon til bruk av Svanemerket i din markedsføring.

 


I butikk

Mange forbrukere gjør sine valg i butikken. De er positive til å velge miljøvennlige produkter, men de synes ofte det er vanskelig å finne de miljømerkede produktene.

Her er noen eksempler på god synliggjøring i butikk.


Sosiale medier

"Alle" er på Facebook og Instagram og henter mye informasjon der.

Her er noen eksempler på bruk av svanemerket i sosiale medier.


Hjemmesider

Hjemmesidene er viktig for alle som søker mer informasjon og bedriften og produktene.

Her er noen eksempler på bruk av svanemerket på hjemmesider.


Annonser

Svanemerket kan bidra til økt oppmerksomhet om produktene.

Her er noen eksempler på bruk av svanemerket i annonser.


Film/video

Levende bilder gir høy oppmerksomhet.

Her er noen eksempler på bruk av svanemerket i filmer/video.


Utendørs, messer og diverse

Bruk Svanemerket der folk ferdes.

Her er noen eksempler på bruk av svanemerket utendørs og på messer.


Produktmerking

Flere og flere ser etter svanemerkede produkter i butikk. Ved å merke produktene tydelig gjør du det lettere for forbruker å velge ditt produkt.

For merking på produkter gjelder spesielle regler, se disse her.

Her er noen gode eksempler på merking av produkter.