Merkebrukerprisen 2020

Merkebrukerprisen
Vil du vinne prisen for beste merkebruker 2020? Bruk Svanemerket aktivt i kommunikasjon og markedsføring, og vinn både heder, ære og kunder.
Tekst

Det ligger et stort potensial i å synliggjøre Svanemerket. Mange forbrukere er opptatt av hva de selv kan gjøre for å ivareta miljøet, og mange store private og offentlige innkjøpere krever miljødokumentasjon når de skal kjøpe inn varer og tjenester.

Hvert år deler Miljømerking ut Svaneprisene til beste merkebruker og beste innkjøper. På grunn av korona-epidemien har vi i år vært nødt til å utsette kåringen til høsten.

Slik foregår det

Start gjerne allerede nå med å samle gode eksempler på svanemerkemarkedsføring, og send oss en presentasjon innen 30.september. Det kan være både reklamemateriell, bruk av Svanemerket for å vinne anbud, merkebruk i en spesiell aktivitet, kursopplegg for ansatte – alt du har gjort for å fremme Svanemerket!

Svaneprisene overrekkes i løpet av høsten.

Vi deler ut priser for

 • Beste merkebruker på forbrukermarkedet
 • Beste merkebruker for proffmarkedet
 • Innkjøperpris

Kriterier for merkebrukerprisene

 • Synlighet
 • Er det gjort aktiviteter som har gitt stor synlighet for Svanemerket (f.eks. TV-reklame eller annonser andre steder med stor synlighet)?
 • Utforming og design
 • Er Svanemerket godt integrert i utforming og design, og ser det bra ut?
 • Helhetlig bruk
 • Er Svanemerket brukt på en helhetlig og gjennomtenkt måte i markedsføringen?
 • Kanalbruk
 • Er Svanemerket brukt i alle/ de fleste av tilgjengelige markedsføringskanalene (f.eks. både tv-reklame, DM, hjemmesider, internt)?
 • Synlighet på produkt
 • Er Svanemerket plassert tydelig og godt synlig på produktet?
 • Kunnskapsbyggende
 • Er Svanemerket brukt til å bygge kunnskap om merket, gjennom for eksempel ekstern og intern markedsføring eller PR?

Jury

Markedsavdelingen og administrerende direktør i Miljømerking.

Svaneprisen

Svaneprisen er designet av den internasjonalt anerkjente norske designeren Andreas Engesvik. Da Engesvik skulle designe prisen tok han utgangspunkt i svanens elementer; luften og vannet. Bevegelser i disse elementene skaper en bølgestruktur i sand både på land og på havbunnen. Det er som avtrykk av kraft og bevegelse. Disse avtrykkene er vakre og flyktige, de oppstår og forsvinner, men de oppstår kontinuerlig. Engesvik ser på dette som et bilde av evigheten og menneskets korte tid på jorden.

Frist

Send materiell innen fristen 30.september. Bilder vi skal bruke på nettsidene bør være i bra kvalitet, og helst i breddeformat (16:9).

Send bidraget til Christine Opland co[at]svanemerket.no.

Se gode eksempler og inspirasjon til bruk av Svanemerket i markedsføring her.