DID-lista

Kjemikalier i kolber
Detergents Ingredients Database (DID-lista) er ei liste med informasjon om hvordan kjemikalier kan påvirke miljø og helse.
Tekst

Den bruker vi når vi setter kjemikaliekrav i kriteriene til svanemerkede produkter. Lista gir informasjon om giftighet og nedbrytbarhet på mange ulike stoffer som blir brukt i produkter som kalles kjemisk-tekniske, for eksempel rengjøringsmidler og kosmetikk. Lista er ei dataliste og stiller ingen krav til stoffene; kravene finnes i kriteriedokumentene.

DID-listas del B er en metodeveiledning til hvordan du forholder deg til stoffer som ikke finnes på listen. Dokumentene er på engelsk.

Last ned

Bakgrunnsdokument

DID part A

DID part B