Frøya Trøya vinner kontrakter med Svanemerket

Vinner kontrakter med Svanemerket
Offentlige innkjøpere viser økende miljøbevissthet, og tar oftere inn Svanemerket og miljø som faktorer i sine anbud. Det vet Frøya Trøya, som produserer arbeidstøy og profiltøy med det nordiske miljømerket. Bedriften har økt den svanemerkede omsetningen med 3203 % på seks år, og har i dag tre million-kontrakter med Forsvaret.
Tekst

Frøya Trøya AS ble etablert på Frøya utenfor Trøndelagskysten i 1981 med tekstilproduksjon og søm av t-skjorter og gensere. Bedriften har i dag en svanemerket kolleksjon på om lag 50 plagg som undertøy, t-skjorter, polotrøyer, gensere, hettejakker, babytøy og handlenett.

Utover 90-tallet ble det økt fokus på kjemikaliebruk i tekstilindustrien, og bedriften ble svært opptatt av å unngå helseskadelige og miljøskadelige kjemikalier. Derfor var det et helt naturlig steg å svanemerke klærne de produserte.

- Svanemerket er felles for alle de nordiske landene, og overvåker hele livsløpet til produktet. Det stiller høye krav – både når det gjelder miljø og kjemikaliebruk – men også til etikk og kvalitet på produktet. Det er et klart fortrinn Svanemerket har over andre merker, sier Camilla Køhler, daglig leder i Frøya Trøya.

Helhetlige krav og kontroll på kjemikaliene

Sammenlignet med andre tekstilmerker skiller Svanemerket seg ut med sitt helhetlige perspektiv.

Alle relevante miljøproblemer i hele produksjonskjeden blir vurdert og stilt krav til der miljøgevinsten vil være størst. Svanemerkede tekstiler må også tilfredsstille krav til kvalitet og krav som gjelder etikk og arbeidsforhold i produksjonskjeden.

- Det mange ikke tenker på er at selv om et produkt starter med en økologisk råvare, så kan det allikevel være benyttet mange miljø- og helseskadelige kjemikalier i etterbehandlingen. For eksempel kan ei vanlig t-trøye i økologisk bomull likevel være produsert med mange helseskadelige fargekjemikalier. Er derimot t-trøya Svanemerket, vet du med trygghet at den ikke inneholder skadelige kjemikalier, fortsetter Køhler.

Offentlige innkjøpere våkner

Køhler og Frøya Trøya opplever fremdeles at pris og kvalitet er hovedkriterier i innkjøp, men også at Svanemerket og miljøbudskapet blir veldig positivt mottatt.
- Vi har også sett at miljø har kommet inn i enkelte offentlige anbud. Det synes vi er en veldig positiv utvikling som har gitt oss en kraftig vekst i omsetningen, sier Køhler.

Offentlige innkjøpere, som sitter på en samlet årlig markedsmakt på 480 milliarder kroner, har et svært stort ansvar for å bidra til det grønne skiftet ved å stille strenge krav til miljø i sine anbud. Nytt regelverk har gjort dette enklere: Fra og med 1. januar 2017 har offentlige innkjøpere kunnet benytte anerkjente merkeordninger og miljøledelsessystemer mer offensivt enn før for å sikre seg leveranser med god miljømessig og sosial/etisk standard på anskaffede varer og tjenester.

Frøya Trøya erfarer at pris og kvalitet fremdeles veier tyngst i en del offentlige innkjøp, men ser også forbedring og en klart positiv tendens til at miljøkrav får større plass. Forsvaret er en av Frøya Trøyas kunder. Her vant bedriften anbudet på å levere undertøy til norske soldater. Dette er en stor kontrakt; for eksempel kjøper Forsvaret inn 50 000 underbukser hvert år − alle sammen er svanemerket og produsert av Frøya Trøya. Denne kontrakten ble omtalt blant annet i VG og BBC News og dermed  ble god profilering både for Frøya Trøya og for Forsvaret.

Frøya Trøya og Svanemerket

  • Frøya Trøya har en kolleksjon med ca 50 svanemerkede plagg
  • Omsetning av svanemerkede tekstiler i 2016: ca. 12 millioner
  • Ble svanemerket i 2009, og har seksdoblet  omsetningen av svanemerkede produkter siden den gang