Innkjøpernettverk

Innkjøpernettverk
Nettverk for miljømerket innkjøp hjelper virksomheter til å ta miljøriktige valg når de kjøper inn.
Tekst FotoWerner Andersson

er prosjektleder for Nettverk for miljømerket innkjøp.

  • Gjennom nettverket hjelper vi virksomheter med å kjøpe miljøriktige varer og tjenester, vi hjelper dem med motivasjon og med synliggjøring av miljøarbeid.
  • Deltakere prioriterer miljømerkede varer og tjenester og får levert produkter med en tredjeparts miljøgaranti.
  • Innkjøpernettverket bidrar til å gjøre det lønnsomt å levere miljømerkede produkter til markedet.
  • Nettverk for miljømerket innkjøp teller 43 virksomheter som har innkjøpsbudsjetter på over 35 milliarder

"Det er krevende nok å være innkjøper om man ikke skal ha detaljkunnskap om ftalater, kildesortering og CO2 ekvivalenter.” Bård Skage Innkjøpssjef Helse Midt-Norge RHF

”En tredjedel av vår omsetning i år 2011 er Svanemerkede produkter, dette skyldes blant annet spydspissinnkjøperene i Nettverk for miljømerket innkjøp”, Alf Henrik Boman, Markedssjef Staples Norge.

”Vi er glade for at Storebrand satte som krav at vi skulle levere svanemerkede kontormøbler til sitt nybygg. Svanemerket hjelper oss å selge mer i det nordiske markedet”,  direktør Ragnars Möbler/Kontorrama.

Grunnidé

Nettverk for miljømerket innkjøp har som grunnidé at profesjonelle innkjøp skal være en sterk drivkraft i retning av et bærekraftig samfunn.

Nettverket har som mål å

  • gjøre det enkelt for virksomheter å forbedre sin innkjøpsvirksomhet
  • bidra til synliggjøring av deltakernes miljøengasjement
  • øke etterspørselen etter miljømerkede produkter

Hvorfor?

Nettverk for miljømerket innkjøp er et kontaktnettverk mellom Stiftelsen Miljømerking i Norge, deltakerne i nettverket og bedrifter som leverer svanemerkede varer og tjenester.

Innkjøpernettverket gjør det enklere for deltakerne å oppnå sine egne miljømål, og gjør det lønnsomt for leverandørene å levere miljømerkede varer og tjenester til markedet.

"Vi velger miljømerket" er hovedbudskapet.

Ta kontakt!