Grønne anskaffelser – enkelt og effektivt med bruk av miljømerker

Offentlige anskaffelser
Offentlige innkjøpere kan benytte de offisielle miljømerkene mer offensivt enn før for å sikre seg leveranser med god miljømessig standard. Enkel veileder viser hvordan.
Tekst

Miljømerking Norge, Debio, Fairtrade Norge og Stiftelsen Miljøfyrtårn lanserte i mai en veileder til offentlige innkjøpere for å stimulere til mer miljøvennlig, økologisk og etiske innkjøp. Advokat Robert Myhre har gitt juridisk bistand og tilslutning til de valgte juridiske tolkninger.

Veilederen, som du finner her, gjør det enklere å velge miljøriktig, ved at den forklarer hvordan du kan benytte ulike merker.

Videre har vi utviklet en Miljøkravgenerator, som du finner her. Den inneholder ferdige forslag til formuleringer du kan «klippe og lime» inn i konkurransegrunnlaget.

«Dette er virkelig et steg i en viktig og riktig retning. En enkel veiledning som dette er en stor hjelp som både viser mulighetene, og gir eksempler på hvordan offentlige innkjøpere kan formulere kravene på en måte som er juridisk gangbar»

Ola Elvestuen, leder for energi- og miljøkomiteen på Stortinget ved lansering av veilederen.

Noen av fordelene med å benytte anerkjente miljømerker:

  • Innkjøper slipper å utvikle egne krav. Profesjonelt utviklede miljøkrav som holdes faglig oppdaterte gjennom åpne og transparente revisjoner ligger til grunn for sertifisering. 
  • Innkjøper får en lettere jobb med å evaluere.
  • Innkjøper får tredjepartssertifiserte varer og tjenester. Miljødokumentasjon er sjekket og kontrollert av en uavhengig tredjepart.
  • Antall/andel miljømerkede produkter er en god indikator. Det er lettere å telle merkede produkter enn å måle de spesifikke miljøeffektene.
  • Leverandør får større forutsigbarhet og mindre administrasjonsbyrden. De slipper å forholde seg til stadig ulike krav og dokumentasjoner.
  • Bruk av anerkjente merker motvirker merkejungel. Bruk av anerkjente miljømerker gjør det mindre interessant å utvikle «juksemerker».